Radna mesta

Pridružite se kompaniji u kojoj možete da izvršite uticaj

Ana-MArija Vukojević

Menadžer za kadrovske i pravne poslove

Za više informacija o radu u De Heus-u

Stupite u kontakt sa Ana-Marijom