Upravljanje kabastim hranivima

Sve je u ravnoteži

Bolja kabasta hraniva znače bolje rezultate

Kao farmer na farmi mlečnih krava, zainteresovani ste za dobar i ekonomičan način proizvodnje mleka. Dobro uravnotežen obrok jedan je od glavnih faktora u optimizaciji proizvodnje mleka. U principu, krava se može hraniti samo žitaricama i koncentratom. Međutim, kabasta hrana ima vrlo pozitivan uticaj na funkciju buraga jer stimuliše preživanje. Kabasta hrana poput trave, kukuruzne i lucerkine silaže čine osnov pravilne ishrane. Pored toga, silaža je takođe relativno jeftin izvor proteina i energije u većini zemalja, što ima pozitivan uticaj na ekonomske rezultate.

Efikasnost i ekonomičnost idu ruku pod ruku

Kvalitet pripreme silaže ima ogroman uticaj na efikasnost obroka. Dobro spremljena silaža poboljšaće vaše proizvodne rezultate i sniziti trošak proizvodnje mleka po litri.

Više vrsta hrane

Maksimalno iskoristite svoja kabasta hraniva

Kvalitet kabaste hrane varira od regiona do regiona. Rezultat efikasnosti obroka je različit na svakoj farmi i zavisi od vaših lokalnih uslova. Upravljanje zemljištem, vremenski uslovi i vreme sakupljanja su presudni elementi u pripremi vaše kabaste hrane, tako da postoji mnogo mogućnosti za poboljšanje njenog kvaliteta.

Pomoć u pripremi silaže na farmi

Spremanje i čuvanje kabaste hrane je očigledno važan faktor za određivanje efikasnosti obroka na vašoj farmi krava. Da biste maksimalno iskoristili svoju kabastu hranu, naši stručnjaci za preživare će vam pomoći u proizvodnji, konzerviranju i skladištenju.

Analiza kabastog hraniva i saveti o njihovoj upotrebi pomoći će vam da formulišete efikasan obrok koji odgovara potrebama vaših grla, bez obzira da li se radi o senaži ili silaži. Imamo odgovarajuće znanje i zaštićene alate koji će vam pomoći u ovom procesu.


Saradnja na farmi, to čini De Heus drugačijim

Naš pristup zasnovan na svakodnevnom prisustvu na farmama pruža nam dragocena saznanja i uvide kako bismo mogli da pružimo podršku hiljadama farmi širom sveta.

Saznajte više o našem pristupu na-farmi

Podrška farmerima širom sveta

Farmeri širom sveta oslanjaju se na naše znanje o ishrani. Hrana koja im je potrebna, uvek je u blizini. Zahvaljujući širokoj logističkoj mreži, možemo ih brzo i efikasno snabdevati, bilo gde da se nalaze.

Možete nas naći ovde

Farmeri iz celog sveta dele priče o uspehu

Otkrijte kako podržavamo farmere širom sveta svojom stručnošću u oblasti ishrane životinja. Nađite inspiraciju u njihovim pričama o uspehu.