Politika privatnosti

U ovoj Politici privatnosti objašnjavamo kako De Heus doo Šabac (MB 07171382), u daljem tekstu „De Heus“, prikuplja i koristi lične podatke. De Heus smatra da je važno da se sa vašim ličnim podacima postupa poverljivo i da se poštuju zakoni u vezi s tim. Ova Politika privatnosti odnosi se na sve lične podatke koje obrađujemo u vezi sa vama ako kupite jedan od naših proizvoda, kupite ili koristite naše usluge, posetite naše veb stranice ili platforme društvenih medija, koristite naše mobilne aplikacije ili ako ste u kontaktu sa nama na bilo koji drugi način. U ovoj Politici privatnosti objasnićemo kako De Heus obrađuje vaše lične podatke.

1. Šta su lični podaci?

Lični podaci govore nešto o vama. To uključuje vaše ime, adresu, datum rođenja ili broj računa, na primer. De Heus prikuplja vaše lične podatke kada na primer pošaljete dopis ili e-poštu ili kontaktirate našu korisničku službu. Ako posetite neku od veb lokacija kompanije De Heus ili ako svoje podatke ostavite u nekoj od kancelarija ili našim zaposlenima, pružate nam i lične podatke. Lični podaci se takođe mogu prikupljati u kontekstu (potencijalnog) kupca ili poslovnog odnosa sa De Heusom.

2. Vrste ličnih podataka koje obrađujemo

2.1 Opšte

Možemo sakupljati i obrađivati sledeće kategorije ličnih podataka:

a) Ime, prezime i druge informacije o identitetu

Prikupljamo vaša imena, adrese, informacije o polu, e-mail adrese, određene podatke u kontekstu prijava za posao koje podnosite putem naših stranica za zapošljavanje (videti 2.2), na primer.

b) Vaši kontakt podaci i podaci o vašem ličnom nalogu ili registraciji

Podaci o kontaktima mogu da sadrže vašu adresu, broj telefona i adresu e-pošte. Ako se registrujete za određenu uslugu ili napravite lični nalog, De Heus takođe može zabeležiti vaše podatke za prijavu i druge informacije koje navedete na nalogu ili obrascu za registraciju. O kupcima takođe prikupljamo informacije o kompaniji, kao što su naziv, adresa, adresa isporuke i mesto poslovanja kompanije.

c) Naša komunikacija sa vama

Ako nam pošaljete e-poštu ili komunicirate sa nama putem društvenih mreža, mi ćemo to registrovati i možemo registrovati vaša interesovanja. Ako se pretplatite ili odjavite za neki od naših biltena, na primer, odnosno ako želite da ih primate ili ne. Ako nas pozovete, naša korisnička služba unosi vaša pitanja ili žalbe u našu bazu podataka.

d) Informacije koje prikupljamo kada koristite naše veb lokacije, aplikacije i druge digitalne medije

Ako posetite naše veb lokacije ili koristite neku od naših mobilnih aplikacija, možemo da snimimo vašu IP adresu, tip pregledača, operativni sistem, referentnu veb lokaciju, način pretraživanja, lokacija i upotrebe aplikacija. Takođe prikupljamo informacije putem kolačića i uporedivih tehnologija kada posetite našu veb stranicu ili koristite naše mobilne aplikacije. Za više informacija o našoj politici kolačića pogledajte našu veb stranicu ili mobilnu aplikaciju koju koristite.

e) Informacije o društvenim mrežama

U zavisnosti od podešavanja društvenih mreža, De Heus može da prima informacije od vlasnika društvenih mreža. Ako, na primer, koristite nalog društvenih mreža za prijavljivanje u naše usluge, možemo dobiti vaš profil na društvenim mrežama, sa kontakt podacima, interesovanjima i kontakt osobama.

2.2 Konkretne informacije u kontekstu prijava za posao

U kontekstu prijava za posao mogu se tražiti sledeće informacije: ime, adresa, datum rođenja, adresa e-pošte, telefonski broj, motivacija, LinkedIn profil, CV uključujući informacije na koje se takav dokument poziva, liste ocena, obrasci za ocenjivanje (koji se odnose na prethodna iskustva ili pozicije), reference.

3. Kako prikupljamo vaše podatke

De Heus prikuplja gore navedene kategorije ličnih podataka na sledeće načine:

 • Prikupljamo podatke koje nam pružate.
 • Ako kupujete proizvod od nas, otvorite nalog putem www.deheus.rs, prijavite se online za poziciju za posao, preuzmite Tehničko uputstvo, pretplatite se na našu e-poštu, registrujte se za jedan od naših događaja ili učestvujte u promotivnom takmičenju ili kampanji.
 • Ako koristite našu veb stranicu ili mobilne aplikacije, informacije prikupljamo putem kolačića i uporedivih tehnologija. Više informacija možete pronaći u Pravilima o kolačićima na našoj veb lokaciji ili u mobilnoj aplikaciji koju koristite.
 • U zavisnosti od podešavanja društvenih mreža, informacije možemo dobiti i od vlasnika društvenih mreža koje koristite.
 • Pod određenim uslovima, takođe delimo vaše lične podatke sa ovim trećim stranama (pogledajte tačku 5 „Omogućavanje pristupa ili deljenje vaših podataka sa trećim stranama“).

4. U koju svrhu prikupljamo vaše podatke?

De Heus uses your personal data for the benefit of an efficient and effective business operation, delivery of products and services. We also use personal data for other purposes:

 • De Heus obrađuje lične podatke radi izvršavanja ugovora i održavanja odnosa sa kupcima, dobavljačima i drugim relevantnim stranama. Na primer, De Heus beleži ime i detalje o adresi kupca ili njegovih predstavnika, a u slučaju promena De Heus ažurira ove podatke. U ovom slučaju, De Heus obrađuje podatke na osnovu potrebe za izvršenjem ugovora ili legitimnog interesa, jer je održavanje odnosa neohodno za normalan tok poslovanja.
 • De Heus takođe obrađuje lične podatke, poput podataka za prijavu, ako se kupci registruju putem portala DeHeus. Ovaj portal daje kupcima uvid u njihove poslovne detalje kao što su porudžbine i računi. Na osnovu podataka, De Heus može kupcima pružiti prilagođene savete u vezi sa hranom i / ili efikasnim i efektivnim poslovanjem. De Heus, delimično i zbog komercijalnog karaktera ovog saveta koji se odnosi na ishranu i cilja na optimizaciju usluge, obrađuje ove podatke na legitimnom interesu. De Heus takođe može da koristi ove podatke za obradu reklamacija, na primer.
 • Da bi mogao da obavlja marketinške aktivnosti, De Heus obrađuje lične podatke (potencijalnih) poslovnih odnosa, kao što su detalji o adresi, adresa e-pošte, informacije o preduzećima i sektorima i vaša poseta našoj veb lokaciji. Po potrebi, lični podaci u ovom kontekstu se obrađuju na osnovu pristanka. U svrhe direktnog marketinga, lični podaci o poslovnim odnosima obrađuju se na osnovu legitimnog interesa, jer se ove aktivnosti smatraju delom uobičajenog poslovanja kompanije De Heus.
 • U svrhu komunikacije, kao što je pružanje relevantnih informacija o proizvodima i / ili uslugama putem biltena, veb stranice, učestvovanje u kampanjama ili takmičenjima, društvenim mrežama, ličnim nalogom DeHeus ili na neki drugi način i pružanje informacija u vezi sa događajima, na primer, mogu se obrađivati kontakt podaci poslovnih odnosa. Potrebna je prethodna saglasnost za pružanje informacija putem biltena. De Heus takođe može da pruži (finansijske) informacije akcionarima, analitičarima, štampi i / ili drugima koji su na osnovu pristanka ostavili svoje kontakt podatke De Heusu u tu svrhu. U druge svrhe komunikacije, lični podaci se obrađuju na osnovu legitimnog interesai De Heusa, jer se te aktivnosti odnose na normalno poslovanje He Heusa.
 • Da bi se poboljšalo pružanje usluge, lični podaci kupaca, kao što su izveštaji o isporuci proizvoda i usluga, izveštaji o posetama, poslovni izveštaji ili tehnički (poslovni i o performansama životinja) rezultati (uključujući podatke o konverziji hrane u kombinaciji sa brojem kompanije), koriste se za interne analize kako bi se merile i poboljšale proizvodne i poslovne performanse. Osnova za ovu obradu je legitimni interes, jer je obrada neophodna u kontekstu uobičajenog poslovanja kompanije De Heus.
 • Tokom procedura za prijavu za posao putem veb stranice ili pošte pružaju se različiti lični podaci (videti tačku 2.2). Na osnovu ovih podataka De Heus procenjuje da li će kandidat biti pozvan na intervju.
 • U administrativne svrhe i radi pridržavanja zakonskih obaveza obrađuju se, na primer, podaci o fakturi i uplati. Osnova ove obrade je izvršavanje ugovora.
 • Da bi zaštitile osobe (poput posetilaca i osoblja), informacije, zgrade i proizvodi, od posetilaca naših lokacija se traži da, na primer, ostave svoje ime i podatke o kompaniji. Fabrike u De Heusu mogu koristiti nadzorne kamere. U ovom slučaju lični podaci se često obrađuju na osnovu legitimnog interesa De Heusa za bezbednost.
 • Vaše lične podatke takođe možemo koristiti za razvoj i analizu radi poboljšanja veb lokacija kompanije De Heus. Za ovo koristimo vaše podatke kao što su IP adresa, posećene veb stranice, ponašanje klikova i surfovanja, korišćeni internet pregledač i trajanje posete ili sesije. Neke naše mrežne usluge i aplikacije koriste vašu lokaciju, na primer da vam pokažu najbližu lokaciju prodavca ili savetnika. Osnova za ovu obradu je legitimni interes. Za više informacija o našoj politici kolačića pogledajte našu veb stranicu ili mobilnu aplikaciju koju koristite.

5. Pružanje pristupa ili deljenje vaših podataka trećim licima

Nikada nećemo prodati vaše lične podatke drugim stranama. Delimo vaše podatke sa drugima ako je to neophodno za izvršenje ugovora čiji ste učesnik.

 • ako je to obavezno na osnovu zakona, sudskog naloga ili naloga nadležnog nadzornog tela.
 • ako date saglasnost
 • ako De Heus ili treća strana imaju legitimni interes koji opravdava deljenje ličnih podataka.
 • ako je to u javnom interesu.

Naše veb lokacije i mobilne aplikacije sadrže veze do veb lokacija nezavisnih strana. Ako sledite ove veze, napuštate naše veb lokacije ili mobilne aplikacije. Ova Politika privatnosti se ne odnosi na veb lokacije tih trećih lica.

6. Zaštita i zadržavanje

De Heus je preduzeo potrebne tehničke i organizacione mere da zaštiti vaše lične podatke od gubitka ili nezakonite upotrebe. De Heus ima politiku informacione sigurnosti i obučava svoje zaposleneu ovoj oblasti. Vaši lični podaci se čuvaju onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe utvrđene ovom Politikom privatnosti ili u onoj meri u kojoj je potrebno da se poštuju zakoni i propisi i reše sporovi.

7. Vaša prava

Omogućite, onemogućite, otkažite pretplatu i pravo na prigovor.
De Heus šalje e-poštu i mobilne poruke samo ako ste se za to unapred odlučili. Tokom postupka registracije možete da odlučite da onemogućite marketinške e-poruke. U bilo kom trenutku možete da onemogućite marketinšku e-poštu i mobilne poruke relevantne za vas klikom na vezu za odjavu u e-poruci, prilagođavanjem preferenci komunikacije na vašem računu, prilagođavanjem postavki smart telefona (za mobilne push poruke) ili tako što ćete nas kontaktirati (pogledajte tačku 6 za „Vaša prava“). Ako se odjavite, i dalje ćete primati našu e-poštu u vezi sa kupovinom i e-poštu o uslugama. U bilo kom trenutku možete prigovoriti protiv upotrebe vaših ličnih podataka u svrhe direktnog marketinga.

Kontaktiranjem našeg službenika za privatnost možete se osloniti na sva prava koja imate u skladu sa važećim zakonodavstvom o privatnosti, uključujući:

 • (1) pravo na pristup vašim podacima,
 • (2) pravo na ispravku vaših ličnih podataka,
 • (3) pravo na brisanje vaših ličnih podataka,
 • (4) pravo na ograničenje obrade vaših podataka,
 • (5) pravo na prenosivost podataka i
 • (6) pravo prigovora na obradu.

  Saglasnost možete povući u bilo kom trenutku prateći posebna uputstva u vezi sa obradom za koju ste dali saglasnost. Ili možete kontaktirati našeg službenika za privatnost putem e-mail-a info@deheus.rs.

8. Kako se održava ova Politika privatnosti

Ova Politika privatnosti stupila je na snagu 1. novembra 2018. godine i zamenjuje našu prethodnu Politiku privatnosti. Politika privatnosti se redovno pregleda. Promene će biti objavljene na veb lokaciji i / ili slanjem obaveštenja direktno vama.

9. Imate pitanja?

Ako imate pitanja ili zahtevate informacije o obradi vaših ličnih podataka ili ove Politike privatnosti, možete poslati e-mail na info@deheus.rs.