Prasad

Kao farmer želite da uzgajate zdravu prasad koja dobro rastu. Takođe težite najvišem mogućem povratu ulaganja. Ključno u tome je stimulisanje unosa hrane. Istraživanja pokazuju kada postignete (vrlo) rani unos hrane, odbijena prasad će biti jača, otpornija, i imaće dobar rast.

Najbolje rešenje za ishranu u kombinaciji sa optimalnom podrškom

Ljubomir Marić
Menadžer proizvoda u sektoru svinjarstva
Ljubomir Marić
Menadžer proizvoda u sektoru svinjarstva

HRANA I USLUGE ZA PRASAD

Hrana i usluge za prasad

Kao uzgajivač svinja fokusirate se na postizanje najboljih tehničkih i ekonomskih rezultata. Hrana, sistem držanja i dobrobit vaših životinja doprinose ovom rezultatu. Bićete podržani u svim ovim oblastima putem naših alata, podrške farmi i, naravno, naših dobro balansiranih i prilagođenih rešenja za ishranu. Tako ćete biti sigurni u najbolje tehničke rezultate.

Više o hrani i uslugama za prasad

Koristi od našeg pristupa uzgoju prasadi

Svako prase prolazi kroz isti proces rasta, ali to čini svojim tempom i na svoj način. Ovo zavisi od faktora kao što su genetika, životna sredina, upravljanje itd. Prvih nedelja probavni sistem prasadi je nerazvijen i potrebno mu je postepeno izlaganje različitim sirovinama. Ova postepena izloženost olakšaće prelazak na drugačiju ishranu i minimizovati probleme oko zalučenja. Snabdevanje odgovarajućom hranom pre zalučenja takođe stimuliše unos hrane nakon zalučenja, što rezultira zdravijim prasadima. Zbog toga je neophodno obezbediti dodatnu hranu pored krmačinog mleka u prvim nedeljama života iz pet različitih razloga. De Heusov pristup uzgoju prasadi zasnovan je na sledećih pet elemenata:

  • Učenje prasadi da piju,
  • Učenje prasadi da jedu,
  • Učenje prasadi da vare,
  • Stimulisanje dodatnog rasta,
  • Veliki broj živih prasadi

Saznajte više o tome kako postići zdrav i brz rast svojih prasadi

Zalučenje je važan događaj u životu prasadi. Tada se prasad uče da pređu sa tečne na čvrstu hranu. Saznajte više o tome kako vas možemo podržati u ovom kritičnom periodu.

Saznajte više o našem konceptu ishrane

ČESTO POSTAVLJANA PITANJA

Imamo odgovore na vaše pitanje

Težina zalučenih prasadi može se povećati većom proizvodnjom mleka krmače i povećanim unosom hrane koja je dopuna mleku. Proizvodnja mleka krmača može se povećati prilagođavanjem rasporeda hranjenja krmača tokom perioda laktacije. Pored toga, nutritivni sastav za ishranu u laktaciji može se prilagoditi, jer za veću proizvodnju mleka potrebno je više hranljivih sastojaka. De Heus ima saznanja o tome koje hranljive materije treba prilagoditi da bi se postigla povećana proizvodnja mleka kod krmača. Važno je pratiti razvoj telesnog stanja krmača, jer se dešava da se proizvodnja mleka često povećava, a da to rezultira povećanim gubitkom telesne kondicije. Zbog toga je važno da se ovaj gubitak telesnog stanja tokom gestacije 'popravi', kako bi se krmače pripremile za dobru proizvodnju mleka u sledećem prašenju. Iako je unos hranljivih materija prasadi putem hrane koja je dopuna mleku ograničen u poređenju sa krmačinim mlekom, ipak doprinosi povećanju težine prasadi na zalučenju.

De Heus ima specijalizovanu hranu za prasad koja se može koristiti kao dodatak krmačinom mleku. U toj hrani važan je izbor sirovina, jer mlada prasad ne mogu svariti sve sirovine kao što to mogu starije svinje. De Heus ima mnogo preporuka za povećanje unosa hrane koja je dopuna mleku u prasilištu.

Glavni razlog za dijareju nakon odbića je infekcija E. Coli. E. Coli je prirodni stanovnik creva, ali može prouzrokovati dijareju čim se naruši zdravlje creva. Dva glavna razloga za loše zdravlje creva su previše nizak unos hrane kao i previsok unos hrane nakon zalučenja. Premali unos hrane dovodi do oštećenja resica i kripti u crevima zbog nedovoljnog snabdevanja energijom za održavanje. Zbog oštećenja se proizvodi manje enzima za varenje sirovina i smanjuje se apsorpciona površina. To rezultira povećanim nesvarenim hranjivim sastojcima koji ulaze u debelo crevo, a posebno nesvareni protein predstavlja rizik jer predstavlja podlogu za razvoj E. Coli. Konačno, ovo rezultira brzim umnožavanjem E. Coli, oštećujući debelo crevo i samim tim smanjuje se resorpcija vode što rezultira prolivom. Prevelik unos hrane predstavlja rizik, jer se hranljive materije neće ponovo svariti i apsorbovati, što rezultira supstratom u debelom crevu za brzo razmnožavanje E. Coli.

Deo rešenja je hranjenje dopunskom hranom pored mleka krmača u prasilištu kako bi se prasad naučila da vare žitarice i biljne proteine, što povećava digestivni kapacitet nakon odbića od mleka. Pored toga, veći unos hrane koja je dopuna mleku u prasilištu takođe stimuliše unos hrane nakon odbića, što smanjuje rizik od preniskog unosa hrane nakon odbića. Takođe je važno odabrati pravilnu ishranu nakon zalučenja koja se radi na osnovu unosa hrane, jer ako je unos hrane nizak, treba odabrati ishranu koja stimuliše unos hrane, a ako je unos hrane previsok, ishranu ranije treba prilagoditi.

De Heus ima saznanja o tome koje sirovine stimulišu a koje smanjuju unos hrane, i to iskustvo je ugrađeno u naše koncepte ishrane. I na kraju, ali ne najmanje važno, koncepti za stimulisanje zdravlja creva (npr. probiotici, prebiotici i specifična vlakna) ili smanjenje patogenog pritiska (npr. odabir organskih kiselina) mogu da pomognu u smanjenju dijareje kod prasadi nakon odbića.

Više o klostridijum dijareji

Iako legla ponekad nisu velika, ipak je korisno prasadima davati hranu koja je dopuna mleku. Pored snabdevanja hranjivim sastojcima za povećani prirast, ova specijalizovana hrana ima i druge prednosti. Prasad uči da piju vodu, jer unos dopunske hrane stimuliše unos vode. Ako ne dobijaju dopunsku hranu, prasad bi se mogla osloniti na vodu u mleku i zato ne bi znala kako nipla za vodu radi. To bi moglo dovesti do kašnjenja u unosu vode nakon odbića, što takođe negativno utiče i na unos hrane nakon odbića. Takođe prase uči da jede suvu hranu, jer u suprotnom su naviknuti samo na tečnu hranu jer piju samo mleko. Takođe, prasad uče da probavljaju hranu, jer u suvoj hrani postoje komponente (skrob i biljni proteini) koje nisu sadržane u mleku krmača. Enzimi su neophodni za njihovo varenje, tako da snabdevanjem dopunskom hranom u prasilištu, prasad počinju da proizvode ove enzime što ih čini pripremljenim za varenje većih količina skroba i biljnjih proteina nakon zalučenja.

Glavni razlog za nastanak nekroze uha je nedostatak snabdevanja kiseonikom krvnih sudova u ušima. Glavni razlozi za to su začepljene vene uha, smanjen protok krvi i spoljna oštećenja. De Heus je došao do saznanja na koji način se ti razlozi javljaju. Svi ovi razlozi imaju rešenja u ishrani i upravljanju. Na primer, nedovoljno provetravanja prostorije može rezultirati smanjenim nivoom kiseonika u vazduhu, povećavajući rizik od nekroze uha. Ako je smanjen protok krvi uzrok nekroze uha na farmi, dodavanje ribljeg ulja, može biti rešenje jer proširuje krvne sudove. Za više informacija i rešenja obratite se predstavniku kompanije De Heus.

Obratite se specijalisti za svinje