Royal De Heus pokreće centar za praktična istraživanja u ishrani svinja

20 maj 2019
-
3 minutes

Royal De Heus otvorio je svoj centar za praktična istraživanja u ishrani svinja, „De Elsenpas“, u ponedeljak 6. maja. Istraživanje ishrane sada zapravo može početi nakon dolaska prvih rasplodnih krmača TN 70-SPF. Svečano otvaranje podvlači De Heusove ambicije da preduzme sledeći korak u kontinuiranom razvoju inovativne hrane za svinje.

Inovacija za budućnost

Zdrav i održiv uzgoj svinja nastaviće da dobija na značaju u budućnosti, kako na nacionalnom, tako i na međunarodnom nivou. Brzo promenljivi i izazovni uslovi na tržištu zahtevaju stalne inovacije. To je ono što motiviše De Heus da se još više usredsredi na ishranu zdravih svinja na najbolji mogući način, uz najmanji mogući uticaj na životnu sredinu i društvo. De Heus je iskoristio ovu viziju za ulaganje u centar za praktična istraživanja u ishrani svinja, u skladu sa najnovijim saznanjima o stočarstvu, ishrani životinja i tehnologiji podataka.

Primarni zadaci istraživačkog centra

Naš istraživački centar sprovodi nutricionistička istraživanja koja se odnose na praktična pitanja. Novi sastavi, sirovine, sastojci ili trenutna nutritivna pitanja pažljivo se ispituju. To omogućava da se novi uvidi brzo pretoče u praksu, u obliku inovativne hrane za svinje i širenja znanja u međunarodnom sektoru svinjarstva.

Replika farme svinja

Istraživački centar funkcioniše kao konvencionalna, moderna farma sa krmačama, prasadima i tovljenicima. Oponašanje stvarnog sveta pod kontrolisanim uslovima preduslov je temeljnog istraživanja. Centar ima prostor za 230 krmača sa pratećim leglima, rasplodnim krmačama i 900 tovljenika. Ova postavka omogućava kompaniji De Heus da izvrši jedinstveno nutricionističko istraživanje svih životinjskih grupa i različitih životinjskih grupa za koje se takođe mogu utvrditi dugoročni efekti. Svinje se pojedinačno hrane u stanicama za hranjenje. To omogućava istovremeno ispitivanje nekoliko vrsta hrane. Istraživački centar ima status SPF i ima strogu spoljnu i unutrašnju biološku sigurnost.

Inovativna analiza podataka

Snaga ovog novog istraživačkog centra leži u ogromnim količinama podataka koji se prikupljaju i analiziraju. Identifikacija svake životinje pomoću čipa omogućava prikupljanje i analizu podataka na nivou pojedinačne životinje iz svakog koraka u životnom ciklusu svinje. Klima svinjaca se kontinuirano nadgleda. Genetsko poreklo, napredovanje u težini i rezultati rasta svake životinje, uključujući i klanje, dokumentovani su; u kombinaciji sa hranjenjem, klimom i negom, sve ovo daje polazne tačke za dalje analize i istraživanja. To omogućava otkrivanje novih veza i uvida, ubrzavajući rast znanja bez potrebe za određenim istraživanjem. Baza podataka nudi niz novih mogućnosti za poboljšanje stočne hrane, usluga i saveta uzgajivačima svinja.

Strast prema svinjama

Rad u istraživačkom centru apsolutno je napravljen po meri menadžera Ziasa Lukassea: „Zaljubljenik sam u svinje jer su inteligentna i zanimljiva bića. Nekada sam radio u praktičnoj jedinici Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Utrehtu. Takođe sam tamo istraživao. Zanimljivo mi je da učim još više o celokupnom procesu od osemenjavanja do prašenja, istovremeno vodeći i praktična istraživanja, tako da zajedno sa svojim timom mogu da doprinesem razvoju znanja u sektoru svinjarstva. Sada mogu da primenim svo svoje znanje i iskustvo. “

Globalni centar znanja

De Elsenpas je De Heusov najmoderniji istraživački centar za ishranu svinja. Okuplja sva znanja koja De Heus stiče širom sveta u saradnji sa svojim kupcima u svinjarskoj industriji i institutima znanja. „Ulaganje u novi istraživački centar savršeno se podudara sa našom strategijom, da se znanje i istraživanje dalje kombinuju i koriste za razvoj inovativnih proizvoda za stočnu hranu“, primećuje Martin Rijnen, direktor grupe za ishranu u De Heus. „Omogućava nam još efikasnije inovacije i dodavanje veće vrednosti  lancu uzgoja svinja.“

Johan Zonderland, vođa tima za razvoj i istraživanje koncepta svinja: „Drago mi je što koristimo De Elsenpas za istraživanje. De Heusove inovacije u ishrani doprinose rešenjima za izazove sa kojima se suočava svinjarstvo širom sveta: još bolja upotreba oskudnih sirovina, proizvodni lanac sa malo lekova i bolja povezanost sa željama društva i prirodnim okruženjem. "maxresdefault.jpg