Ćurke

Današnje rase ćuraka imaju dobar potencijal za postizanje dobrih tehničkih rezultata pod optimalnim uslovima. Kao proizvođač ćuretine, želite da ostvarite ovaj potencijal pod svojim uslovima. Da bi se postigli najbolji tehnički i ekonomski rezultati, potrebna je kombinacija proizvoda za ishranu i podrške na farmi. De Heus proizvodi visokokvalitetne nutritivne proizvode u izvrsnom asortimanu ćureće hrane. Ovo se zasniva na našem istraživanju i razvoju širom sveta. Lokalna proizvodnja i primena programa za ishranu, zajedno sa podrškom na farmi, ključni su za uspeh na vašoj farmi.

Najbolja rešenja za ishranu u kombinaciji sa optimalnom podrškom

Dalibor Dragičević
Prodajni savetnik za direktne kupce
Dalibor Dragičević
Prodajni savetnik za direktne kupce

Koristi od našeg pristupa uzgoju ćuraka

Naš pristup u ishrani ćuraka je ispunjavanje zahteva za optimalnu proizvodnju ishranom i podrškom. Naša rešenja su naučno formulisana u skladu sa individualnim potrebama, na osnovu najnovijih istraživanja i našeg međunarodnog iskustva. Cilj nam je hraniti ćurke u skladu sa njihovim genetskim potencijalom.

  • Optimalna proizvodnja
  • Međunarodno iskustvo
  • Ispunjenje genetskog potencijala
Poultry Broiler Specialists

Istraživanja o živini

De Heus kontinuirano poboljšava svoje programe za živinu kako bi postigao najbolje rezultate na vašoj farmi. Naše praktično iskustvo u uzgoju živine širom sveta koristi se u lokalnim programima. De Heus sprovodi istraživanje u sopstvenim R&D objektima u različitim zemljama.

Više o našim istraživačkim programima

ČESTO POSTAVLJANA PITANJA

Imamo odgovore na vaša pitanja

Dobar početak uzgoja vašeg jata ćuraka povećaće šanse za dobre performanse u kasnijim fazama. Pored stvaranja pravog okruženja kao što su temperatura i pristup hrani i vodi, takođe će hrana imati uticaja na performanse tokom prvih dana nakon useljenja. Obezbeđivanje ishrane, koja se sastoji od nutrijenata koji su relativno lako svarljivi, kao i nivoa hranljivih sastojaka potrebnih za rast i razvoj tokom ove faze, pomoći će da se osigura dobar početak. I na kraju, takođe fizički kvalitet stočne hrane pomoći će da se obezbedi dobar unos hrane koji će podstaći dalji rast.

Pogledajte ovde za više informacija

Hrana, voda, svetlost i klima najvažniji su faktori koji određuju proizvodni potencijal vašeg jata ćuraka. Takođe, kombinacija svih ovih faktora stvara najbolje okolnosti za optimalno zdravlje i performanse. Srećom, u De Heusu imamo i stručnjake za ishranu i upravljanje koji vam mogu pomoći u ovome. Sa nutricionističkog stanovišta, sve je u vezi sa odgovarajućim hranljivim vrednostima, obezbeđenim u pravoj količini i u pravo vreme. Na osnovu vlastitih rezultata istraživanja i u saradnji sa drugima, neprestano usavršavamo naše preporuke za hranjenje kako bismo bili sigurni da možete postići optimalne rezultate, sa naše strane. Budući da je toliko mnogo faktora uključenih u optimizaciju performansi vaših ćuraka obratite se savetniku da biste razgovarali o vašim mogućnostima i dobili savet na osnovu vaše specifične situacije.

Stupite u kontakt sa jednim od naših specijalista za živinu

Zdravlje creva je ključno za optimizaciju performansi vaših ćuraka. Samo zdrave ptice mogu da postignu maksimalan potencijal. Ali, kako održavati dobro zdravlje creva? U kompaniji De Heus pretočili smo istraživačka ispitivanja koja smo sproveli na ovu temu u praktične preporuke koje se mogu koristiti za održavanje zdravlja creva. Osnova je u našim formulama za ishranu kako bismo bili sigurni da vaše ćurke mogu imati koristi od toga. Ove preporuke se mogu primeniti kao deo pristupa, prema kom i upravljanje i aditivi mogu imati potpornu ulogu. Obratite se svom specijalisti za predloge kako dalje poboljšati zdravlje creva kod ćuraka.

Obratite se jednom od naših specijalista za živinu

Efikasnost ishrane je važna proizvodna varijabla za mnoge farmere širom sveta. Kada efikasnost hrane za životinje opada ili nije optimalna, prvo što treba uraditi je analiza farme kod vašeg savetnika za ishranu i / ili veterinara. Ali, takođe vam možemo pružiti podršku ako želite da dodatno poboljšate efikasnost ishrane jata koje već ima dobre rezultate. Naše opsežno znanje o upravljanju i praktično iskustvo mogu vam pomoći da prilagodite faze ishrane u odnosu na proizvodni cilj koji imate na umu. S tim u vezi, ovde morate imati u vidu genetski potencijal vaših ptica. Zajedno sa zdravstvenim statusom ćuraka odrediće potencijal vašeg jata kada je u pitanju efikasnost ishrane.

U kompaniji De Heus kontinuirano istražujemo načine za dalju optimizaciju troškova stočne hrane. S jedne strane to činimo pametnim nabavkama sirovina i optimizacijom naših proizvodnih procesa. S druge strane, nastavljamo dalje da poboljšavamo i optimizujemo sastav hrane, što rezultira boljim iskorišćenjem hranljivih sastojaka i performansama vaših ćuraka. Optimizacija se može izvršiti npr. boljim razumevanjem kakve zahteve u nutritivnom smislu imaju ćurke u različitim uzrastima (precizno hranjenje), ali i proučavanjem pojedinačnih (novih) sastojaka s obzirom na svarljivost i iskorišćenost hranljivih materija kod ptica. Na kraju, takođe najnovije tehnologije proizvodnje stočne hrane mogu pomoći u poboljšanju kvaliteta hrane i iskorišćenosti hranljivih materija.