Ćurke

Top Turkey Grower 1

Potpuna smeša, grover za ćurke u porastu i tovu

Ova smeša se koristi za ishranu ćurića u porastu i tovu u periodu od 5. do 8. nedelje starosti.

Pozovite prodajnog savetnika
  • Podržava maksimalan rast ptica zahvaljujući visokom sadržaju kvalitetnih proteina
  • Stimuliše unos hrane zbog idealne strukture jer je u svakoj fazi hrana idealne veličine, tvrdoće i dužine, prema potrebama ptica
  • Obezbeđuje visok nivo vitamina za optimalno zdravlje
  • Održava zdravlje i pokretljivost creva zahvaljujući dodacima/strukturnim vlaknima ovsa što pozitivno utiče na iskorišćenost hranljivih materija
  • Sadrži kokcidiostatike i druge funkcionalne aditive kao što su kiseline koje štite ptice od kokcidija i klostridije.
  • Pakovanje: džak 20kg

Zajedno sa našim specijalistom za živinu

Naši specijalisti za živinu su proaktivni, preduzetničkog mentaliteta, uvek tragaju za poboljšanjima i većim povraćajima u vašem poslovanju. Ove osnovne vrednosti u kombinaciji sa našim pristupom na farmi i širokim asortimanom hrane za živinu, uslugama i našim praktičnim konceptima obezbeđuju vam prave savete, najbolji rezultat i najvišu stabilnost na vašoj farmi.