Porodica Bouma svojim zasušenim kravama pruža prvoklasnu negu i pažnju

18 mar 2021

Oko 80% svih zdravstvenih problema mlečnih krava može se pratiti unazad do tranzicionog perioda. Ovaj prelazak sa jedne laktacije na drugu nije presudan samo za zdravlje i dugovečnost grla, već i za zadovoljstvo bavljenjem poslom i zdrav bilans stanja.

Marten i Gea Bouma
Holandija

Porodica Bouma zna sve o tome. Marten i Gea muzu oko 100 krava u frizijskom selu Oldeberkoop. „Zasušenje je najvažniji period za krave“, kaže Marten. "Dobro postupanje može vam uštedeti puno gnjavaže. Unos hrane je veoma važan tokom ovog perioda. Želim da budem siguran da jedu i da su site." Svaka od zasušenih krava porodice Bouma pojede više od 13 kilograma suve materije dnevno. "Važno je da krave nastave da jedu velike količine do vremena teljenja. Obrok je ključan u tom pogledu. Mora biti ukusno i što je moguće konzistentnije. Razblaživanje obroka dobro izmešanim senom ili slamom garantuje visok unos hrane. Krave se stavljaju u slamište što je moguće bliže vremenu teljenja. Tamo se poslednji put potpuno najedu pre teljenja. Veliki unos hrane pre telenja takođe obezbeđuje visok unos hrane nakon telenja. Na taj način su spremne da se dobro nose sa laktacijom kada ona započne."

Porodica Bouma sarađuje sa specijalistom iz kompanije De Heus kako bi utvrdila idealan obrok za period zasušenja. Samo visok unos hrane nije dovoljan za održavanje odgovarajućeg nivoa kalcijuma. Terensko ispitivanje koje je sproveo De Heus pokazuje da je nivo kalcijuma u ​​krvi bio prenizak u više od 60% muznih krava nakon teljenja. Ove životinje nisu dobile mlečnu groznicu, ali su imale veći rizik od razvoja drugih zdravstvenih problema. Kalcijum je u ovom pogledu presudan, jer igra bitnu ulogu u funkcionisanju mišića. A mišići su važni u čitavom nizu procesa, poput zatvaranja vimena nakon muže, pokretljivosti buraga i kontrakcija materice.

Da bi se aktivirao metabolizam kalcijuma, obrok mora sadržavati dovoljno magnezijuma i vitamina D, a nivo kalcijuma, fosfora i kalijuma mora biti ograničen.

"Pored balansiranog obroka," dodaje Marten, "i udobnost krava je izuzetno važna. Već smo prepravili odeljke za mlečne krave, ali u staroj štali zasušene krave su i dalje ležale u kabinama od 1,10 metara ’, kaže Marten. „Kada smo i ovde napravili kabine šire i više, odmah smo primetili da su zasušene krave mnogo sklonije ležanju.“

Važnost perioda tranzicije je jasna. „Ako stvari krenu dobro tokom perioda zasušenja“, kaže Marten, „ovo sprečava probleme poput mlečne groznice i ketoze. To štedi puno vremena, rezultira većim užitkom u radu i generiše više mleka, a sigurno i više novca. '

Porodica Bouma koristi plan perioda zasušenja Prelacto.

Pročitaj više o Prelactu