TOVNE SVINJE

Uzgajivači svinja, toveći svinje, posluju u okruženju u kojem je efikasnost izuzetno važna. S jedne strane moraju proizvoditi po niskoj ceni, s druge strane, sve više i više potrošača traži proizvode sa fokusom na zdravlje i dobrobit životinja. De Heus zna kako se ponašati u svim ovim okolnostima. Tokom faze tova, svinjama će trebati najviše kilograma hrane, što vašu cenu koštanja čini visokom. Farmeri na osnovu ciljeva koje imaju za svoju farmu, dobijaju savete o dnevnim potrebama svinja za nutrijentima, te smo sa ovim pristupom sigurni da je efikasnost ishrane na najvišem nivou. U kombinaciji sa našim alatima podržavamo farmere u postizanju postavljenih ciljeva.

Najbolje rešenje za ishranu u kombinaciji sa optimalnom podrškom

Ljubomir Marić
Menadžer proizvoda u oblasti svinjarstva
Ljubomir Marić
Menadžer proizvoda u oblasti svinjarstva

Korist od našeg pristupa tovu svinja

Kao farmer, najverovatnije se fokusirate na smanjenje troškova proizvodnje i povećanje dodate vrednosti. Poboljšanje tehničkih rezultata i smanjenje troškova hrane za životinje primarne su metode smanjenja troškova proizvodnje. Razumemo da svoje tehničke rezultate možete poboljšati samo korišćenjem nutritivnih proizvoda koji savršeno odgovaraju potrebama vaših životinja. Sa našim rešenjima za ishranu u kombinaciji sa podrškom za upravljanje možete postići svoje individualne ciljeve na farmi. Osim prilagođenih nutritivnih rešenja za vaše svinje, nudimo i vrhunska rešenja za podršku kako biste postigli individualne ciljeve farme.


Primenljivo znanje o svinjarstvu

Da bismo postigli najbolje rezultate na vašoj farmi, neprestano poboljšavamo svoj pristup i rešenja za ishranu pojedinačnih uzgajivača svinja i kompletnog sektora. Naše međunarodno iskustvo u uzgoju svinja pretočeno je u praktična lokalna rešenja. A iskustvo svakodnevno raste zahvaljujući intenzivnim istraživačkim programima u našim sopstvenim istraživačko-razvojnim centrima. S ciljem da vam ponudimo najbolja ekonomska i tehnička rešenja za vaše krmače, prasad i svinje u tovu u vašoj specifičnoj situaciji. Uzimamo u obzir vaše ciljeve u vezi zdravstvenog stanja životinja, uniformnosti kao i kvaliteta vašeg krajnjeg proizvoda, kao osnovno polazište.


ČESTO POSTAVLJANA PITANJA

Imamo odgovore na vaše pitanje

Zahtevani prosečni dnevni prirast određuje koliko je hranljivih materija potrebno. Međutim, ovo nije jedini parametar koji određuje zahteve, na primer, za nazimice su potrebni različiti nivoi energije i lizina u odnosu na vepra da bi se postigao isti dobitak. Takođe zdravstveni status na farmi utiče na potrebe za nutrijentima. Prethodno pomenuti faktori određuju dnevne potrebe za hranljivim vrednostima, a važan je i način unosa hrane, kao i određivanje frekvencije hranjenja. Svi prethodno pomenuti faktori konačno određuju kako treba da izgleda ishrana i raspored hranjenja. Zamolite lokalnog prodajnog predstavnika da vam pruži podršku u definisanju najbolje strategije ishrane (hrane i rasporeda hranjenja) kako biste postigli traženi prosečni dnevni prirast.

Zatražite savet od jednog našeg stručnjaka za svinje

Jeftina ishrana (trošak stočne hrane / 100 kg) ne znači automatski da rezultira najnižim prirastom hrane / kg. Kako je verovatno jeftina ishrana neuravnotežena i stoga 1 kg hrane obezbeđuje manji rast u poređenju sa skupljom hranom (trošak stočne hrane / 100 kg), na kraju će rezultirati većim troškovima hrane / 100 kg. Optimalan trošak hrane / kg prirasta za ciljni prirast uvek se postiže davanjem tačno potrebne količine hranljivih materija. Nedovoljna zaliha hranljivih materija rezultira time da se ne postiže postavljeni cilj za prirast, dok će prevelika količina hranljivih materija rezultirati većim troškovima hrane / kilogramu, jer se neće koristiti sve hranljive materije, a u njih je uloženo. Vaš De Heus specijalista poseduje znanje i može vam pružiti savet o ishrani i načinu hranjenja kako biste postigli postavljene ciljeve najoptimalnijim snabdevanjem hranjivim materijama.

Pogledajte naša rešenja za ishranu svinja

Kao i hranom, tako i upravljanjem, moguće je uticati na kvalitet mesa, uključujući sadržaj masti i količinu mišića u svakom turnusu. U upravljanju je to više povezano sa strategijom ishrane prema starosnim kategorijama, dok se ishranom obezbeđuje balans hranljivih vrednosti koji utiče na formiranje nemasnog mesa i masti. Za više informacija obratite se svom prodajnom savetniku.

Budimo u kontaktu

Čir na želucu je jedan od glavnih razloga smrtnosti kod svinja u tovu. Čir na želucu nastaje usled želudačne tečnosti sa niskim pH koja iritira gornji deo želuca. Ovaj deo želuca je slabije zaštićen od kiselina. Smanjenje čira na želucu može se postići ishranom stvaranjem stabilnijeg želudačnog sadržaja u stomaku, što znači da na vrhu nema tečnog sloja. To se može postići korišćenjem specifičnih izvora vlakana zajedno sa grublje mlevenim sirovinama.

Pozovite nas za više informacija