Upravljanje danskom genetikom svinja

27 decembar 2020
-
3 минута

Potražnja za svinjama danske genetike raste. De Heus je godinama unazad radio na preporukama koje se uspešno mogu primeniti na farmama, kako bi se iskoristile sve pozitivne karakteristike genetike.

Poslednjih godina u Holandiji, ali i kod nas, potražnja za svinjama danske genetike raste.  Ove rase su pre svega poznate po visokom kvalitetu mesa, ali i po broju oprašenih prasadi. Iskustvo sa danskom genetikom je ograničeno, ali se to polako menja. Kako ova genetika ima nekoliko neobičnih karakteristika, neophodne su preporuke za period odgoja, ishrane, kondicije, gestacije i tova, pa je De Heus radio na tome da se sve neophodne preporuke uspešno mogu primeniti na farmama. Široko iskustvo se sticalo na razne načine. Postoji visok nivo razmene informacija i dostignuća sa danskim kolegama i intenzivna  komunikacija sa jednim od najvećih danskih distributera priplodnog materijala. Osim toga, još 2013. godine, jedan od De Heusovih istraživačkih centara prešao je na dansku genetiku preko holandske farme za uzgoj roditelja svinja. Sve ovo znači da postoji sada već dosta saznanja kako bi se nadoknadilo sve ono što je zahtevno u vezi ove rase, a istovremeno efikasno iskoristile njene povoljne karakteristike.

Karakteristike danskih svinja

Danske krmače su poznate po visokom kvalitetu mesa sa povoljnim odnosom mišića i masti. Takođe, za njih se vezuje visok broj oprašenih prasadi. U Holandiji su, recimo ukrštane sa Pijetrenom, jer takvi su zahtvi tržišta. Danski odgajivači svinja uglavnom koriste Duroc veprove. Isporučuju se sa telesnom težinom od 30 kg, što prasad čini vizuelno privlačnim za dalji tov. Zbog veće telesne težine, ove životinje su robusnije i otpornije u pogledu zdravlja. Medjutim, brojne su oblasti u kojima je potrebno poboljšanje kada je danska genetika u pitanju.  Na primer, broj funkcionalnih sisa definitivno  nije veći nego kod drugih krmača, dok su legla brojnija. Prema nekim navodima, ove krmače su osetljivije, a njihova potrošnja hrane je veća.

Zbog svega navedenog, De Heus je po pitanju danske genetike svinja fokusiran na konverziju hrane i broj odlučenih prasadi, a kako se to primenjuje u praksi, reći će vam naši specijalisti ishrane.