Upravljanje kondicijom krmača

12 jun 2019
-
3 минута

Dobra kondicija krmača pre osemenjavanja je važna zbog reprodukcije zdravih prasadi, ali takođe treba voditi računa o njihovoj težini i u fazi prašenja i na zalučenju, kako bi se osigurao lak oporavak za sledeći ciklus.

Kondicija krmača