Priplodne krmače

04 jun 2019
-
2 минута

Kada se krmače pripremaju za osemenjavanje, potrebno je voditi računa o dosta faktora. Između ostalog, jako je važno kada ih hraniti i kakvom hranom. De Heus smeše za krmače sadrže čiste žitarice, sav korov sa zrna je uklonjen pa mikotoksini ne mogu predstavljati problem. O ishrani krmača posavetujte se sa nekim od naših specijalista.

Priplodne krmače