Proizvodnja brojlera funkcioniše po principu spojenih sudova: održivo je samo ako su svi u lancu zadovoljni

28 jul 2022

Porodica Pajić upravlja farmama za tov brojlera koje se nalaze na tri lokacije: Novo Miloševo, Kumane i Galad, ukupnog kapaciteta preko 50.000 ptica. Nosilac posla je Arsen.

Nije uvek bilo isto

U razgovoru sa Arsenom otkrivamo da su Pajići davne 2007. godine krenuli sa ovim poslom, useljenjem 1.500 brojlera.

„Tokom svih ovih godina, tržište se menjalo. Pre samo 10 godina, na primer, sa malim brojem pilića mogla je da se ostvari solidna zarada. A kako se zarada smanjivala vremenom, farmeri su povećavali broj pilića u tovu i na taj način osiguravali svoj opstanak.“, objašnjava Arsen.

Svi aspekti poslovanja su bitni

Za De Heus je čuo ranije, ali je radio sa drugim proizvođačima hrane. Imao je različita iskustva. Bio je relativno zadovoljan hranom koju je dobijao od nekih od njih, ali ne i drugim aspektima saradnje.

„Proizvodnja brojlera je sistem spojenih sudova: zadovoljstvo treba da bude na istom nivou kod svih učesnika u lancu proizvodnje.“, ističe Arsen. 

U januaru ove godine dao je šansu De Heus-u, najpre sprovođenjem ogleda na jednoj, a zatim i drugoj farmi. Ono što ga je na samom početku prijatno iznenadilo i učinilo da doživi sasvim novo iskustvo je De Heus-ov pristup. „Pre samog ogleda, stručni savetnici iz De Heus-a su došli na farmu, tražili da se objekat pripremi prema njihovom standardu, da se dezinfikuje, pregledana je oprema, ventilacija, silos i preporučen je broj pilića za useljenje. Radio sam i ranije oglede, ali niko nije radio na takav način, niti sam dobijao preporuke.“, kaže Arsen.

Veoma brzo se uverio u kvalitet hrane, kada je sagledao rezultate tova. Dodaje: „Kvalitet hrane je konstantan. U proteklih 7 meseci bilo je dosta lomova na tržištu žitarica. Bio je to loš period za sve: za proizvođače hrane za životinje i za proizvođače mesa. Zajedno smo prošli kroz to i preživeli. Stekao sam poverenje u De Heus, jer to je bila situacija kada se propusti prave, a De Heus je ostao dosledan, nije improvizovao i nikakvog propusta nije bilo.“

Arsen iznosi niz činjenica zbog kojih je zadovoljan saradnjom sa De Heus-om: „De Heus nalazi plasman za moje utovljene piliće. To je velika prednost i sigurnost, pre svega. Jednom nedeljno posećuje me specijalista iz De Heus-a. Tada merimo piliće i računamo konverziju hrane. U svakom ciklusu 31. dana se dogovara iseljenje po završetku tova. Prilikom useljenja novog jata, hrana se poručuje za kompletan period tova. Svaku novu isporuku hrane na farmu, zaposleni u De Heus-ovom odeljenju logistike najavljuju 2 dana ranije. Nakon svakog završetka tova, radi se obrada podataka, odnosno analiza ciklusa tova i pravi dogovor za sledeći.“

„Ono što sam primetio“ , nastavlja Arsen, „nova Top linija za brojlere je unapređena u odnosu na raniji program. Hrana u završnoj fazi tova je krupnija od hrane koja se daje u prethodnoj fazi, odgovarajuće tvrdoće, tako da je konzumacija veoma dobra. Čim se steknu tehnički uslovi i sredi sistem za napajanje na trećoj farmi, potpuno prelazim na ishranu brojlera De Heus-ovom Top brojler hranom, na svim lokacijama.“

Dobar pristup poslu ne opterećuje

Iako je na farmama sve automatizovano i angažovan je po jedan radnik na svakoj, posao nije nimalo lak. Arsen i pored pomoći oca i supruge u proseku je dnevno angažovan 10 sati, od ponedeljka do petka. Ipak, sebi može da priušti slobodan vikend. „Zadovoljan sam pristupom koji ima De Heus. Način na koji rade, čini da me posao ne opterećuje.“, kaže naš mladi farmer.