PREŽIVARI

Rešenja za krave, junad, ovce i koze

Vaša farma je jedinstvena!

Razumevanje potreba vaše farme je ključ naše podrške. Da bismo vam pružili optimalnu podršku, razvili smo širok spektar namenskih usluga i jedinstveni pristup za svaku fazu životnog ciklusa vaših životinja. Naši savetnici svoje integrisano rešenje zasnivaju na lokalnom znanju i istraživanjima u kombinaciji sa našim međunarodnim iskustvom. Ovaj pristup će doneti unapređenje vašoj farmi.


Saradnja na farmi, to čini De Heus drugačijim

Naš pristup zasnovan na svakodnevnom prisustvu na farmama pruža nam dragocena saznanja i uvide kako bismo mogli da pružimo podršku hiljadama farmi širom sveta.

Saznajte više o našem pristupu na-farmi

Relevantno znanje o govedima

Nutricionistička i upravljačka rešenja koja nudimo vašoj farmi zasnivaju se na temeljnim i praktičnim istraživanjima. Pored saradnje sa ključnim univerzitetima, istražujemo i u sopstvenim oglednim objektima u terenskim uslovima. Sve ovo ima za cilj da što bolje predstavi situaciju na farmi. Naše globalno iskustvo pomaže vam da iskoristite praktične uvide stečene na lokalnim farmama.

Prilagođeni obroci za vašu farmu

Dobro izbalansirani obroci za goveda su neophodni za postizanje najboljih rezultata, dobar povrat uloženih sredstava ili veliku proizvodnju tokom životnog ciklusa. Međutim, specifične karakteristike tih obroka zavise od lokalnih poljoprivrednih uslova, vrste i količine kabastih hraniva koja su dostupna kao i zahteva i ciljeva pojedinog farmera. Zbog toga uvek počinjemo sa analizom vaše lokalne situacije.

Podrška farmerima širom sveta

Farmeri širom sveta oslanjaju se na naše znanje o ishrani. Hrana koja im je potrebna, uvek je u blizini. Zahvaljujući širokoj logističkoj mreži, možemo ih brzo i efikasno snabdevati, bilo gde da se nalaze.

Možete nas naći ovde

Farmeri iz celog sveta dele priče o uspehu

Otkrijte kako podržavamo farmere širom sveta svojom stručnošću u oblasti ishrane životinja. Nađite inspiraciju u njihovim pričama o uspehu.