Povećanje mleka koje sam dobio korišćenjem Top SynchroMilk-a bilo je iznad mojih očekivanja

28 sep 2022

Kombinujući globalno znanje De Heus-a sa kvalitetom lokalne kabaste hrane koja se koristi, naš internacionalni tim nutricionista razvio je novu i jedinstvenu liniju hrane za balkansko tržište. Top SynchroMilk proizvodi su u stanju da poboljšaju funkciju buraga na osnovu SFOS sistema. Pre nego što su proizvodi pušteni u komercijalnu prodaju, testirani su na nekoliko lokalnih farmi. Farma Vlade Mitrovića je jedna od njih.

Bavljenje govedarstvom je porodična tradicija

"Mlečnim govedarstvom se moja porodica bavila od davnina, a ja skoro ceo svoj život. Ozbiljnije radimo poslednjih 30 godina, kada smo počeli da prodajemo mleko. To znači da smo ukrupnili posao i posvetili se samo mlečnom govedarstvu za razliku od ranijeg perioda kada smo radili i druge poljoprivredne poslove.

Trenutno imam 16 muznih krava, 12 junica steonih i mlađih kategorija.", kaže naš sagovornik.

Saradnja sa De Heus-om je donela stabilnost

"Sa De Heus-om intenzivno sarađujem poslednje 3 godine. Iskustvo je pozitivno, ne mogu reći ništa loše o toj saradnji. Počeo sam da koristim hranu za krave, isto i ostali članovi domaćinstva za druge kategorije životinja koje uzgajamo za sopstvene potrebe, tako da u kući isključivo koristimo De Heus hranu za životinje. Saradnja sa De Heus-om donela je stabilnost kada je u pitanju moja proizvodnja.

Ranijih godina smo imali različitih problema: zdravstveno stanje, pobačaji i slično. U poslednje vreme se to stabilizovalo. Da kažem, proredili smo posetu veterinara u štali.", kaže Vlada kroz smeh.

Na mojoj farmi testirali smo novi proizvod

"Radili smo ogled u kom je korišćena jedna potpuno nova smeša koju će De Heus plasirati na tržište. Bio sam na početku skeptičan. Razmišljao sam: hrana za krave kao svaka druga. Ali ja sam uvek za to da se proba nešto novo. Imao sam pozitivno iskustvo sa tim ogledom. Čak i krave koje su bile pred zasušenje imale su određeno povećanje mleka, dok je kod nekih povećanje bilo značajno, čak do 5 litara. U proseku, povećanje je bilo 3 litre po kravi."

Povećanje je bilo iznad mojih očekivanja

"Na početku, zbog nagle promene hrane, izgledalo je kao da krave nisu rado prihvatile promenu. To je trajalo 1-2 dana. Posle su krave otimale hranu jedna od druge", smeje se Vlada. "Nije bilo negativnih stvari, sve je bilo u redu. Zadovoljan sam tim povećanjem mleka. To je bilo iznad mojih očekivanja!"

Pogledajmo evidenciju koja je vođena tokom ogleda

Farma Mitrović se vodila kao Ogledna farma br. 3. U ogledu je učestvovalo 17 krava.

U ranijem periodu obrok se sastojao od 6 kg koncentrata "X", 7 kg sena i 20 kg kukuruzne silaže, dok je sada korišćeno na dnevnom nivou 8 kg koncentrovane hrane, Top SynchroMilk-a, 5 kg sena a količina kukuruzne silaže je ostala nepromenjena, 20 kg.

A šta kažu rezultati? Raniji prosek je iznosio 19 litara, dok je sa Top SyncroMilk-om dobijeno 22 litre mleka po kravi dnevno. Ako uzmemo trenutnu cenu mleka, kao i utrošak hrane po aktuelnim cenama, računica pokazuje da je dodatni prihod na ovoj farmi 56.100,00 dinara!

Čvrsta odluka

"Kao što sam rekao, ogled je uticao na povećanje proizvodnje mleka i učvrstio je moju odluku da nastavim saradnju sa De Heus-om. Oni poštuju sve dogovore, hrana za životinje drži kvalitet, krave su zdrave, a meni više ništa od toga ni ne treba!", kaže naš farmer, vidno raspoložen.