Živina

Rešenja za koke nosilje, brojlere i druge vrste

Doprinos zdravim životinjama i performansama vaše živinarske farme

Kao uzgajivač živine ciljate na najbolje tehničke i ekonomske rezultate. Hrana, sistem držanja i dobrobit vaših životinja doprinose ovom rezultatu. Zbog toga vam je potreban partner koji će vas podržati u svim ovim oblastima. De Heus Animal Nutrition vuče svoje korene iz posla uzgoja živine, tako da možete biti uvereni u najbolje rezultate. Aktivno razvijamo nova znanja intenzivnim istraživačkim programima u sopstvenim istraživačkim i razvojnim objektima u Evropi i Aziji, sa ciljem da vam ponudimo najbolja nutricionistička, ekonomska i tehnička rešenja, za sve vrste genetika, u svim različitih okolnostima. Uzimamo u obzir vaše ciljeve u vezi zdravstvenog stanja životinja, proizvodnih rezultata kao i kvaliteta vašeg krajnjeg proizvoda, kao osnovno polazište.


Saveti za bolju ishranu

Radimo zajedno sa uzgajivačima životinja i akvakulture i internacionalnim partnerima kao što je Univerzitet u Torontu i Univerzitet Vageningen u Holandiji. Cilj je uvek isti: Pretočiti ovo znanje u naše proizvode za ishranu i servise kako bismo poboljšali rezultate za naše farmere.

Više o primenjenim istraživanjima

Istraživanje živine

De Heus neprestano unapređuje svoja rešenja za ishranu živine kako bi se postigli najbolji rezultati na vašoj farmi. Naše medjunarodno iskustvo u uzgoju živine pretočeno je u praktična lokalna rešenja. A iskustvo svakodnevno raste zahvaljujući intenzivnim istraživačkim programima u našim sopstvenim istraživačko-razvojnim objektima u Evropi i Aziji, sa ciljem da vam ponudimo najbolja nutricionistička, ekonomska i tehnička rešenja, za sve vrste genetike, u svim različitim okolnostima. Uzimamo u obzir vaše ciljeve u vezi zdravstvenog stanja životinja, proizvodnih rezultata kao i kvaliteta vašeg krajnjeg proizvoda, kao osnovno polazište.

Usluge i saveti za napredak vaše farme

Zahvaljujući najnovijim i najboljim saznanjima o živini, vaša farma će napredovati. Preko De Heusa imate pristup ovim novim uvidima stečenim na sopstvenim oglednim farmama, centrima za istraživanje i razvoj (R&D) i (R&D-) partnerima. Sva ova saznanja donosimo vam na praktičan način preko naših stručnjaka, alata, članaka i naravno, u našim rešenjima za ishranu. Pomoću naših alata za upravljanje i naših saveta, na primer o ventilaciji, uzgoju, upravljanju vodom i upravljanju hranom, vi i De Heus zajedno radite na postizanju vaših ciljeva na farmi.


Saradnja na farmi, to čini De Heus drugačijim

Naš pristup zasnovan na svakodnevnom prisustvu na farmama pruža nam dragocena saznanja i uvide kako bismo mogli da pružimo podršku hiljadama farmi širom sveta.

Saznajte više o našem pristupu na-farmi

Podrška farmerima širom sveta

Farmeri širom sveta oslanjaju se na naše znanje o ishrani. Hrana koja im je potrebna, uvek je u blizini. Zahvaljujući širokoj logističkoj mreži, možemo ih brzo i efikasno snabdevati, bilo gde da se nalaze.

Možete nas naći ovde