Optimalna ishrana roditeljskih jata za proizvodnju vitalnih brojlera, jedinstvena studija o ishrani

16 avgust 2019
-
3 минута

Za pravilno pokretanje tova brojlera važan je odličan kvalitet pilića. Sve počinje već tokom formiranja jajeta i embriona kod rodteljskog jata. Čim se jaje izleže, sve hranljive materije potrebne da se embrion razvija moraju biti prisutne. Sam roditelj i njegova ishrana igraju važnu ulogu u ovom pogledu. De Heus je u saradnji sa Univerzitetom i istraživačkim centrom u Vageningenu nedavno pokrenuo opsežno dugoročno istraživanje uticaja ishrane roditeljskog jata na kvalitet pilića.

Jedinstvena studija

Za sisare i ptice dokazano je da ishrana majke tokom gestacije ili proizvodnje jaja može imati veliki uticaj na vitalnost i zdravlje potomstva. Međutim, nigde u svetu nije sprovedeno nikakvo istraživanje o relaciji između ishrane roditeljskog jata i kvaliteta pilića. Trenutno dostupna literatura je često zastarela i više nije primenljiva na savremenu genetiku ili srodne trenutne prakse upravljanja. Takođe, istraživanja koja se sprovode uglavnom se ne fokusiraju na vitalnost i performanse potomstva, te kao rezultat toga nije moguće uspostaviti direktnu vezu između roditeljskog jata i njegovog potomstva. Ova studija to omogućava. Drugi jedinstveni aspekt studije je da će različite relacije u lanca snabdevanja, uzgoja, proizvodnje, inkubacije oplođenih jaja i farmi brojlera biti međusobno povezane.

Težina i sastav

Poznato je da su sastav ili nutrijenti u jajima za polaganje važni za kvalitet pilića. Ove hranljive materije mogu poticati iz različitih izvora. Nutrienti se mogu deponovati direktno iz hrane u jaje, poput masti i proteina, ili se prvo mogu pretvoriti iz hrane u telesne rezerve roditelja, a odatle u jaje. Istraživanja su pokazala da roditelji  koriste značajan deo svojih telesnih rezervi za polaganje jaja. Zbog toga je važno da se telesne rezerve dovoljno nagomilaju i da budu pravilno izbalansirane, jer u suprotnom to može imati štetne efekte na kvalitet pilića.

Prvi deo studije koju je sproveo De Heus razmatraće efekte telesnog sastava roditeljskog jata (= telesnih rezervi) i telesne težine na sastav položenih jaja i pilića. Roditeljske jedinke dolaze na istraživačku farmu kao jednodnevni pilići, nakon čega će ih uzgajati u skladu sa različitim nivoima težine. Unutar ovih opsega težine biće obezbeđena različite ishrana, sa različitim odnosom energije i proteina. Promenljivim sadržajem energije i odnosom energije i proteina, moći ćemo da promenimo telesni sastav ptica. Konačno, izmerićemo uticaj koji ima na sastav jajeta i / ili kvaliteta pilića.

Merenja su ključ znanja

U ovoj studiji će se vršiti brojna različita merenja u širokom rasponu kritičnih vremena. Na primer, neće se meriti samo telesna težina i sastav roditeljske jedinke, već će se meriti proizvodnja jaja, plodnost, sposobnost polaganja i ponašanje. Biće utvrđen sastav jaja proizvedenih od strane roditelja. Kvalitet pilića će se odmah izmeriti. To se radi procenom vitalnosti, težine, aktivnosti i unosa preostalog žumanceta. U poslednjem delu lanca, jednodnevni pilići će biti smešteni u istraživačkom objektu za brojlere i biće nadgledani do uzrasta klanja. Tokom ovog perioda biće izvršena brojna ispitivanja kako bi se utvrdio uticaj ishrane roditelja na potomstvo.

De Heus i Univerzitetsko-istraživački centar Vageningen

Ovo naučno istraživanje obuhvatiće period od ukupno četiri godine i biće sprovedeno u saradnji sa Univerzitetom Vageningen. To omogućava kombinovanje naučnih saznanja univerziteta sa De Heusovim praktičnim znanjem i iskustvom u području ishrane i upravljanja.

Primena u praksi

Očekujemo da ćemo sve rezultate prvog dela studije imati do sredine 2020. godine. Ovi rezultati će biti osnova za naredna istraživanja u okviru projekta. Pored toga, moći ćemo da koristimo rezultate ovog dela studije za prilagođavanje ishrane tokom perioda uzgoja i proizvodnje, pri čemu će se i matično jato i potomstvo optimalno hraniti. Na ovaj način moći ćemo da osiguramo visoki kvalitet pilića i efikasan uzgoj brojlera koji potiču od matičnih jata naših kupaca.