Idemo kroz zimu u dobrom zdravlju

19 oktobar 2017
-
3 минута

Obezbeđenje najboljeg mogućeg starta za brojlere i upravljanje njihovim performansama zahteva mnogo znanja i pažnje, posebno tokom zimskog perioda. Čak i kada obratite pažnju na sve detalje i uradite pravilnu pripremu za useljenje novog jata, i dalje se možete lako desiti da imate probleme tokom ovog teškog perioda.

Priprema za novo useljenje počinje sređivanjem farme. Pre nego što primite nove piliće, odlučite koji program ishrane želite da primenite. De Heus nudi različite opcije u tom pogledu. Preventiva kokcidioze takođe određuje koji program ćete izabrati. Obavezno konsultujte svog veterinara i specijaliste na terenu za tu svrhu. Oni vam mogu pružiti prave informacije.

Planiranje

Novi turnus ne počinje sa prijemom pilića, već sa postavljanjem jaja u inkubatoru. Obratite se grupi za planiranje i konsultujte se o potencijalnom smanjenju gustine naseljenosti, prateći težine do koje se dolazi do  kraja ciklusa. Sa odgovarajućom gustinom istovremeno optimizujete rast i efikasnost hrane.

Grafikon 1 Strategija isporuke brojlera - gustina naseljenosti smanjuje težinu od 1.700 i 2.200 grama, a ciklus završava težinom od 2.700 grama

Grafikon 2 Broj brojlera na početku po kvadratnom metru u odnosu na gustinu u vreme završetka ciklusa

Dovoljna pauza između ciklusa

Prilikom izrade planova predvidite dovoljne pauze između ciklusa. Ovo ima pozitivan uticaj na smanjenje stope infekcija. Duži period u kome je objekat prazan smanjuje stope bolesti, a samim tim i mogućnost naknadnih negativnih efekata iz prethodnog ciklusa. Tokom perioda pauze između turnusa, moguće je izvršiti esencijalno održavanje, kao i neke rekonstrukcije. Kao deo održavanja takođe razmotrite odgovarajuća podešavanja ulaznih ventila, linija za vodu i linije za ishranu. Sprečite područja promaje i ispravno pričvrstite ventilatore koji se ne koriste u zimskom periodu. Proverite sve klimatske uslove. Posebno obratite pažnju na pravilno zagrevanje i minimalnu i maksimalnu postavku ventilacije. Proverite i tačnost mernog instrumenta. Redovno proveravajte težinu pilića i regulišite ventilaciju u skladu sa tim. Važno je da pilići budu smešteni u objekat koji je očišćen odgovarajućim sredstvom za čišćenje i koji je pravilno dezinfikovan. Obezbedite dobru biološku sigurnost na farmi. Ovo uključuje efektivnu kontrolu štetočina.

Sveža voda

Koristite odgovarajući metod za čišćenje vodovodnih linija tako da pilići imaju pristup dovoljnoj količini sveže vode po dolasku. Ubrzo (tri sata) pre dolaska pilića ponovo isperite sve cevovode i ponovite to svakog dana tokom prve sedmice. Zahvaljujući visokoj temperaturi u objektu velika je verovatnoća rasta bakterija unutar vodovoda. Obezbedite da je pritisak u svim vodovodnim linijama na odgovarajućem nivou,  a proverite to i na kraju linije za vodu. Proverite da li su linije na odgovarajućoj visini. Linija za vodu za piće koja nije pravilno podešena može prouzrokovati prosipanje vode za piće i biti uzrok vlažnih površina prostirke.

Cilj je da temperatura poda bude najmanje 29 stepeni.

Pravovremeno grejanje

Pri pripremi objekta važno je da koristite kvalitetnu prostirku. Počnite blagovremeno da zagrevate objekat kako bi pilići stigli u okruženje koje je suvo i ima odgovarajuću temperaturu poda. Poželjno je zagrevanje pre postavljanja prostirke, jer se tako efikasnije postiže željena temperatura. Pored toga, ovo sprečava mogućnost stvaranja kondenza između poda i prostirke. Cilj je da temperaturu poda bude najmanje 29 stepeni. Mokar objekat povećava troškove grejanja. U toku ciklusa zamenite sve vlažne delove sa suvom prostirkom. Postavite dovoljno linija sa odgovarajućom količinom hrane objektu. Postavljanje dodatnih hranilica van redovnih linija, pomaže da se dobije dobar početak. Početni koeficijent od najmanje 4 obezbeđuje dobru osnovu za prijatan ciklus. Početna težina pomnožena početnim koeficijentom daje ciljnu težinu 7-og dana. Pilići koji uzimaju dovoljno hrane i koji su zdravi, proizvede toplotu. Ovo obezbeđuje dobru mikro klimu. Pilići čiji je unos hrane suviše nizak zahtevaju dodatno grejanje.