Najava događaja

Seminari, prezentacije, sajmovi, promocije...

Seminari, prezentacije, sajmovi, promocije

Postoje različite manifestacije, sajmovi, prezentacije, promocije i mnogi drugi događaji na kojima De Heus učestvuje ili ih organizuje. Pogledajte šta je planirano u narednom periodu.