Najava događaja

Seminari, prezentacije, sajmovi...

Seminari, prezentacije, sajmovi

Postoje različite manifestacije, sajmovi, prezentacije i mnogi drugi događaji na kojima De Heus učestvuje ili ih organizuje. Pogledajte šta je planirano u narednom periodu.