Junad

Da li želite zdraviju junad? Zdravija junad su plodnija i imaju veću stopu rasta. Što se tiče održivosti i ekonomskog aspekta, važno je produktivno i zdravo stado. De Heus nudi programe ishrane i upravljanja za svaki aspekt koji se odnosi na junad i ishranu na vašoj farmi.

Doprinos profitabilnoj, zdravoj i održivoj farmi

Pomoć u postizanju ciljeva vaše farme

Svaki dan vam donosi mnogo izazova vezanih za održavanje životinja zdravim u svakoj životnoj fazi, kao što su reprodukcija, odgoj, tov, određivanje najboljeg balansa u obroku, itd.

Ovde smo da podržimo vaše specifične potrebe na farmi. Nakon analize i razgovora o vašim ciljevima, naš tehnički savetnik vam pruža praktično rešenje koje će vam pomoći da poboljšate performanse vaše farme.

  • Maksimalna zarada po kilogramu mesa
  • Dobro razvijena junad

ISHRANA I SAVETI

Ishrana i saveti za junad

Naši specijalisti za goveda su proaktivni, imaju preduzetnički mentalitet i uvek traže mogućnost za  poboljšanja i veći povraćaj uloženog za vaše poslovanje. U kombinaciji sa našim pristupom na farmi, širokim asortimanom hrane, uslugama i našim praktičnim konceptima, ove osnovne vrednosti omogućavaju vam da dobijete prave savete, najbolji rezultat i najveći balans na svojoj farmi.

Više proizvoda i usluga za junad

Često postavljana pitanja o junadima

Imamo odgovore na vaša pitanja

Glavni troškovi su kupovina teladi i hrana za životinje. Važno je kupiti dobro razvijene životinje po što boljoj otkupnoj ceni. Dobro razvijene i zdrave životinje imaju bolji učinak i profitabilnije su. Ove životinje zahtevaju dobro izbalansiran obrok za sigurno varenje i optimalne performanse.

Kontaktirajte jednog od naših specijalista

Da, dopunska hrana za telad poboljšaće njihov rast i optimalno ćete iskoristiti njihov potencijal rasta. Mlade životinje su efikasnije u svom rastu. Dopunski obrok uz majčino mleko povećava rast vaše teladi, pospešuje razvoj buraga i kasnije unos hraniva.

Kabasta hrana je osnova za profitabilan i održiv ekstenzivni uzgoj goveda. Ključno je upravljati pašnjacima i ispašama stada tokom cele godine. Tokom godine dostupnost hranivima znatno varira. Da bi se kabasta hrana optimalno iskoristila, plan ispaše zajedno sa pravilnim dodacima neophodan je za održavanje produktivnosti i profitabilnosti.

Pročitajte više o upravljanju kabastim hranivima

Reprodukcija je osnova za uzgoj junadi / teladi. De Heus nudi nutricionistički plan sa savetima za upravljanje kako bi se pozabavio ključnim pitanjima koja utiču na reproduktivne performanse.