Uzgoj teladi tokom hladnih meseci

16 oktobar 2017
-
2 минута

Kada se završi leto i dođu hladni meseci, potrebno je obratiti dodatnu pažnju na uzgoj teladi. Telad su posebno osetljiva na razne bolesti, uključujući poremećaje želudačno-crevnog sistema, kao i poremećaje koji su vezani za pluća, curenje nosa, kašalj i grip.

Najveći rizik tokom ovog perioda potiče od vlage i promaje. Virusi i bakterije se često agresivno razvijaju u vlažnom okruženju, što telad čini podložnom infekciji, i ona lako međusobno prenose infekciju. Drugi uzrok, pored vlage, je promaja. Promaja predstavlja protok vazduha koji ulazi u štalu čija je temperatura niža od temperature u štali. Zbog toga što je ovaj vazduh hladniji, on brzo pada i često tako hladan završava na teladi. Tele brzo raste i, shodno tome, proizvodi toplotu, zagrejano je, te može lako da se prehladi i razvije simptome nalik gripu.

Kvalitetan kolostrum je od ključnog značaja

Kako bi se obezbedilo da telad prolazi kroz što manje problema tokom ovog perioda, obezbeđivanje kvalitetnog kolostruma je od ključne važnosti. Kvalitetan kolostrum sadrži obilje antitela i štiti telad tokom najranijeg perioda. Krava proizvodi visokokvalitetan kolostrum tokom perioda zasušenja. U De Heusu, radimo sa širokim rasponom hrane za mlečne krave, što na optimalan način priprema kravu da tokom perioda zasušenja proizvede dovoljno litara visokokvalitetnog kolostruma tokom teljenja. Ovim kolostrumom obezbeđujemo potrebnu inicijalnu otpornost. Pored kolostruma, takođe smo u mogućnosti da povećamo nivo otpornosti putem vakcinacija. Vakcinacija zasušenih krava protiv raznih virusa, kao što su Rota i Corona virusi, je posebno efikasna protiv ovih pategona kod teladi. U ovom slučaju, tele takođe prima antitela putem kolostruma vakcinisane krave, a često se i sama telad vakcinišu.

Ukoliko ovi osnovni elementi nisu pravilno uspostavljeni, to stvara loše inicijalne uslove koji pospešuju šanse za infekciju patogenima.

Osnova za zdrave životinje

Pored efekta kolostruma, postoje mnogi drugi značajni elementi. Ukoliko ovi osnovni elementi nisu pravilno uspostavljeni, to stvara loše inicijalne uslove koji daju patogenima veću šansu da inficiraju vaše krave. Prvi osnovni element je higijena. Čisti i uredni predmeti u okruženju deluju protiv patogena, na primer pojilo i prostirka. Pored toga, obavezno dajte svežu hranu svakog dana. Pored održavanja čistoće, takođe je bitno da je okruženje suvo. U suvom okruženju manje su šanse za razvoj patogena.

Drugi element je ventilacija. Ventilaciju definišemo kao ispuštanje starog, potrošenog vazduha i njegovu zamenu svežim vazduhom. Svež vazduh sadrži dosta kiseonika i čist je. Obratite pažnju na ventilaciju u vašoj štali. Zapitajte se da li štala obezbeđuje dovod i ispuštanje svežeg vazduha. Drugim rečima: gde ulazi svež vazduh i gde se ispušta stari vazduh? Pored toga: kako ulazi vazduh? Da li postoji rizik od promaje? Da li postoji mikroklima? Iskoristite mogućnost da preispitate ove stavke sa De Heus  specijalistom za goveda.

Treći element je snabdevanje hranom: da li se životinje pravilno hrane? Da li razmera mlečne zamenice zadovoljava standarde? Da li je teladi dostupno dovoljno sveže vode, koncentrata i kabastih materija? Mnogi problemi, uključujući dijareju, su uzrokovani pripremom i prehranom mlekom. Pažljivo proverite raspored da biste videli koju telad treba nahraniti i uverite se da su temperatura i količine adekvatni. Tokom zimskih meseci i na temperaturama koje su niže od 10 stepeni, donekle možete prilagoditi koncentraciju, sa 125 na 145 grama po litri u vodenom rastvoru zamene za mleko. Povećajte koncentraciju u dispenzeru sa 140-145 grama na 160 grama po litri.

Prilikom svega što činite tokom perioda odgoja, nastojte da radite na preventivi, posmatrajte i otkrivajte šta se događa. Ovo pomaže da se spreči nastanak bolesti i grešaka u ishrani a time se sprečava stagnacija u rastu teladi.