Robotizovana muža i ispaša

16 oktobar 2017
-
2 минута

U Holandiji su mnogi promoteri i dobavljači u sektoru mlečnih proizvoda potpisali sporazum o promovisanju ispaše krava. Ovo stavlja holandske farmere pod pritisak da započnu ili da nastave sa teranjem svojih krda na ispašu. To znači da De Heus mora uložiti sve moguće napore kako bi ispaša bila uspešna za naše korisnike. Za farmere na farmama mleka, to se svodi na zarađivanje (više) novca putem ispaše! Ovo postavlja mnoge nove ili dodatne izazove pred modernog farmera koji koristi robota za mužu. Zbog toga bismo hteli da navedemo određeni broj ovih izazova, kao i ono što možemo da učinimo kako bismo vam pomogli u ovoj oblasti.

Manje mleka i lenje krave?

Najveći strah od ispaše u kombinaciji sa robotom za mužu je da će se smanjiti učestalost muže po kravi. Ovo predstavlja opravdanu brigu! Manji broj izmuzavanja direktno rezultuje manjim brojem litara u rezervoaru, te je shodno tome važno redovno analizirati ispašu, kao i nivo aktivnosti krave. U aprilu ove godine u Holandiji su bili izuzetno hladni vremenski uslovi. Sunčani sati tokom dana u kombinaciji sa hladnim noćima su doveli do visokog sadržaja šećera i malo proteina u travi na pašnjacima. Ovakva kombinacija može dovesti do toga da su krave lenje. Ukoliko se ovo desi, važno je da se brzo reaguje, na primer, prehranom sa dodatnom strukturom i proteinima kako bi se nadoknadio nedostatak kvaliteta trave. Da bi se održao zamah, izuzetno je važno da se proizvodnja održava u skladu sa standardom. Mnogo litara kod krave izaziva nagon da ode do robota. Veliki broj poseta robotu zauzvrat stimuliše proizvodnju mleka.

Šta vam podaci govore?

Kao farmer na farmi mleka, u potpunosti ste svesni da svaka krava ima svoju priču: ponašanje i performanse krave vam govore kako krava doživljava ispašu. Ukoliko je uspešna, krava se oseća dobro i optimalni uslovi dovode do visokog prinosa mleka.
Važno je da redovno pratite ponašanje krave, kako biste brzo predvideli šta se dešava. Robot beleži izuzetno mnogo podataka koji daju indikacije o tome kako ispaša napreduje. Na primer, broj poseta po kravi ili broj puta koliko krava prođe kroz kapiju/ogradu.  

De Heus RobotExpert program može da vam pruži brz objektivan uvid u performanse vašeg krda. De Heusovi specijalisti za mlečne krave mogu napraviti ovu analizu za vas putem očitavanja podataka sa robota i pripreme izveštaja na osnovu ovih podataka.
Oblasti na koje se treba fokusirati i koje su naglašene ovom analizom se veoma razlikuju, ali su sve izuzetno važne.  

 • Koji je status broja muža? Koje krave se ističu?
 • Kako su posete robotu raspoređene tokom dana?
 • Da li krave pravilno uzimaju koncentrate za ishranu?
 • Koji je tok proizvodnje tokom laktacije?
 • Koja krava provodi mnogo (previše) vremena u robotu?
 • Da li prave krave dobijaju pravu količinu koncentrata?
 • Da li je broj muža dovoljan da bi imao pozitivan uticaj na proizvodnju?

Kombinacija određuje uspeh

Ovo je ključno pitanje kada govorimo o ispaši u kombinaciji sa robotizovanom mužom. Sve informacije koje možete proizvesti zajedno sa vašim specijalistom su naravno namenjene reviziji kvaliteta rezultata, ali posebno poboljšanju rezultata. Ishodi RobotExpert programa pružaju dobru analizu koja vam omogućava da identifikujete tačke u kojima se mogu izvšiti poboljšanja: u ispaši ili u prilagođavanju postavki robota.
Robot za mužu reaguje na postupke krava i obrnuto. Robot i krava se mogu međusobno stimulisati, kao i raditi jedan protiv drugog. Ovo je razlog zbog kojeg je izuzetno važno da su podešavanja ispravna. Nakon analize koju vrši RobotExpert, možete prilagoditi podešavanja zajedno sa vašim specijalistom:

 • Povećati/smanjiti podešavanja pristupa muži
 • Ubrzati/odložiti snabdevanje hranom
 • Podesiti krivu hrane i muže
 • Povećati ili smanjiti količinu ispaše

Menjanje (vremenskih) uslova

Pored uticaja koji robot vrši na performanse krave, postoje drugi faktori koji takođe utiču na uspeh. Promena vremenskih uslova! Potražnja za ispašom zahteva visok stepen prilagodljivosti krave: jednog dana je toplo. a već sledećeg je hladno. Ponekad postoji velika ponuda trave, a ponekad postoji manjak. Danas krava mora da hoda daleko, a već sutra pase odmah pored štale na primer. Kao farmer na farmi mleka, u potpunosti ste svesni da je brzo predviđanje izuzetno važno!
Vaš De Heus specijalista vam može pomoći da napravite izbor na osnovu onoga što se događa na pašnjaku, indikacija RobotExpert programa i naravno, na osnovu onoga što se događa u rezervoaru za mleko!

Toplotno opterećenje kod krava muzara

Jedan od najvećih izazova tokom sezone ispaše je period toplotnog opterećenja. Vrlo je važno da se brzo interveniše u toku ovog perioda. Prošle godine se još jednom pokazalo kao očigledno u ovoj oblasti aktivnosti da posledice mogu biti ozbiljne: smanjena plodnost i pad proizvodnje predstavljaju posledice sa kojima se suočavate kratkoročno i srednjeročno i mogu uticati na vase finansijsko stanje i zadovoljstvo radom.

Prilagođavanje u ovom slučaju zapravo predstavlja pomoć koja se pruža kravi kako bi bila što zadovoljnija!

Sa nutritivnog aspekta, ovo znači obezbeđivanje adekvatnih koncentrovanih obroka u štali. Potrebna je dovoljna količina sirovog proteina i NEL (Neto Energija za Laktaciju) kako bi se nadoknadio smanjeni unos suve materije. Pored toga, možete razmisliti o vremenu za ispašu: na primer, rano ili kasno uveče ili tokom noći.

Postoji mnogo dostupnih (nutritivnih) izvora kako biste pružili potporu robotizovanoj muži i/ili ispaši. Biće nam zadovoljstvo da vam pomognemo! Zatražite više informacija od vašeg lokalnog De Heus specijaliste.