Smanjenje klostridijum dijareje promenom pristupa ishrani

16 oktobar 2017
-
3 минута

Često sve izgleda dobro prvog dana nakon prašenja. Međutim, drugog ili trećeg dana desi se da prasad iznenada kolabiraju. Prva stvar koja nam pada na pamet je da krmača ima premalo mleka. Međutim, pažljivijim posmatranjem se uviđaju mali tragovi dijareje. Brzim testom se lako mogu izolovati patogeni koji u ovome učestvuju.

Uzroci tokom gestacionog perioda

Ukoliko rezultati ukazuju samo na klostridijum, a drugi patogeni su negativni, tada je moguće da ishrana tokom gestacionog perioda tu igra važnu ulogu. Fermentacija se javlja u toku gestacionog perioda u debelom crevu. Pored korisnih bakerija, u crevima takođe rastu štetne bakterije, od kojih je klostridijum jedna od njih.

Tokom prelaza sa gestacije na laktaciju, proces fermentacije se menja, što omogućava da se kod krmače razvije infekcija klostridijumom.

Infekcija putem stajnjaka

Novorođena prasad se inficiraju usled činjenice da je infekcija, uprkos čišćenju i dezinfekciji, i dalje prisutna u istom odeljku od prethodnog legla. Međutim, prasad se takođe mogu inficirati, na primer, klostridijom, putem izmeta krmače. U tom slučaju, problemi se često dalje pogoršavaju jer opada proizvodnja mleka kod krmača.

Promena pristupa hranjenju u slučaju klostridijum dijareje

Nastavljanjem snabdevanja gestacionom hranom do prašenja, proces fermentacije u crevima ostaje stabilan. Ovo često dovodi do pobojšanja, ali generalno nije dovoljno da bi se ovaj uporni problem u potpunosti stavio pod kontrolu. U ovom slučaju, premium hrana za svinje bi mogla da predstavlja rešenje zbog činjenice da je sastav premium gestacione hrane takav da se fermentacija u debelom crevu pravilno odvija. Ona promoviše rast laktobacila i sprečava razvoj E. coli i klostridijum bakterija.

Manje mikotoksina

Zbog toga što su sirovine koje su osetljive na toksine, poput žitarica, pšenice i kukuruza, očišćene u premium hrani, mnogi mikotoksini su tim procesom čišćenja uklonjeni. Smanjeno snabdevanje mikotoksinima dovodi do toga da prasad konzumiraju manje mikotoksina iz kolostruma i mleka i tako im se obezbeđuje zdrav početak. Pored toga, sastav različitih vrsta premium hrane je takav da prelaz sa gestacione na laktacionu hranu protiče neometano.

Vakcinacija

Pored klostridijuma, E. coli patogeni i Rota virus takođe igraju važnu ulogu kod dijareje, posebno među krmačama prvog pariteta prašenja. Zbog toga, pored adekvatne hrane za krmače, ključ do ostvarivanja uspeha predstavlja stroga šema vakcinacije.