Biološka sigurnost - Radna odeća je važna i na farmi krava

16 april 2020
-
3 минута

Širenje mikroorganizama: Klice se lako mogu preneti iz jedne farme u drugu putem odeće i obuće. Biosigurnost je paket mera za minimizaciju unošenja i širenja klica. Ovo podrazumeva obezbeđenje posebnih radnih kombinezona i obuće za posetioce farme.

Radna odeća nije problem u sektoru živine i svinja. Konvencija nalaže da se ulazak može učiniti samo ako se obuče kombinezon i stave nazuvice za obuću. Takođe nije izuzetak da se pre i posle posete farmi morate istuširati.

Na mnogim farmama krava muzara tekođe su preduzete mere biološke bezbednosti da bi se sprečio unos klica, ali još uvek ima puno toga što se može učiniti. Kupanje bi već bilo previše u ovim slučajevima,  posebno kad se krave puštaju na ispašu ili su u smeštaju otvorenog tipa, ali je dobar prvi korak ako se na svakoj farmi krava obezbedi čista i lako dostupna odeća ili jednokratna odela i nazuvice. Virus se lako može preneti sa jedne farme na drugu putem odeće i obuće. Zašto biste se bavili posledicama ovog rizika, kada ga možete lako svesti na minimum? Oslobađanje od mikroba je izazov, ali ostati slobodan je umetnost!