Ishrana goveda sopstvenim žitaricama

22 septembar 2020
-
3 минута

Obroci sa velikim udelom žitarica, karakteristični za sezonu posle žetve pšenice i ječma ili berbe kukuruza, zahtevaju pravljenje ravnoteže u takvom obroku pomoću odgovarajućih proizvoda, odnosno smeša a sve u zaviznosti od kvaliteta žitarica iz tekuće sezone.

Žitarice su bogat izvor brzo svarljivog skroba. Njegov višak u ishrani, što može biti rezultat većeg udela žitarica u obroku, stvara rizik od nadimanja buraga i acidoze. Optimizacija procesa fermentacije buraga i bolje korišćenje energije u buragu zahteva dopunjavanje obroka koncentrovanim proteinskim smešama. Balansiranje obroka omogućava vam da maksimizujete efekte hranjenja sopstvenim žitaricama pomoću koncentrovanih dopunskih smeša.

Kako se ove godine očekuje visok prinos kukuruza, predlažemo kako da dobijete smeše za ishranu krava ili junadi, koristeći sopstveni kukuruz i De Heus dopunske smeše:Pravilan odabir proizvoda omogućava vam smanjenje troškova pripreme dragocene hrane na farmi, poboljšava efekte ishrane obrokom sa velikim udelom žitarica i popravlja ukus hrane za životinje pripremljene na farmi.

Kontaktirajte De Heus savetnika već danas da biste izabrali proizvod koji će doneti najbolje rezultate na vašoj farmi!