Dobro balansiran obrok je najbolja preventiva poremećaja varenja (acidoze buraga)

12 april 2018
-
2 минута

Neizbalansiran odnos kabastog i koncentrovanog hraniva u obroku je najčešći uzrok nastanka poremećaja varenja, odnosno acidoze buraga.

Acidoza buraga je metabolička bolest koja se javlja kod visoko produktivnih grla i tovnih rasa. Uzrok nastanka acidoze se smatra neizbalansirani obrok (odnos kabastog i koncentrovanog hraniva ). Lako svarljivi ugljeni hidrati ili uzimanje većih količina kiselih hraniva u buragu dovode do pojave acidoze što urušava acido-baznu ravnotežu i usporava rast bakterija koje vare celulozu i druge ugljene hidrate. Mlečna kiselina koja se stvorila u buragu odlazi u krv i nastaje metabolička acidoza.

Uzroci koji dovode do pojave acidoze su :

 • dodavanjem u obroku lako svarljivih ugljenih hidrata ( mleveno zrno, ječam, pšenica, treber, šećerna repa ili rezanac)
 • nizak sadržaj celuloze u obroku
 • nagli prelazak sa jedne ishrane na drugu
 • neizbalansiran obrok, u obroku više koncentrovanog hraniva nego kabastog
 • prekomerna količina silažnog kukuruza sa lako svarljivim ugljenim hidratima ( kvalitetna silaža )
 • davanje pokvarene silaže

Ovakva nepravilna ruminacija ( preživanje ) dovodi do poremećaja u varenju proteina, Laktobacilus dekarboksiliše aminokiseline pri čemu nastaje histamin i drugi biogeni amini. Histamin potpuno zaustavlja motilitet buraga i smatra se odgovornim za nastanak aseptičnog pododermatitisa.


Simptomi nastanka bolesti :

 • grla su depresivna i slaba
 • prestanak uzimanja hrane
 • pojačana žeđ
 • mlečnost opada
 • leva gladna jama može da bude ispunjena ( hrana koja ne prolazi u druge delove digestivnog trakta)

Dijagnoza bolesti se postavlja na osnovu anamneze, kliničke slike i laboratorijskog pregleda buražnog sadržaja.

Ukoliko se stanje pogoršava, svakako se obratiti lokalnom veterinaru.