Kako obezbediti ravnotežu za burag

16 oktobar 2017
-
2 минута

Balans u buragu je važan jer omogućava kravi da dobro funkcioniše. Kao što svi znamo, zdrave krave koje dobro funkcionišu imaju optimalnu proizvodnju mleka sa izvrsnim sadržajem. Pored toga, životinje koje izgledaju zdravo i lako proizvode mleko su divan prizor za oko, što dalje doprinosi tome da je farmer zadovoljan radom. Jedan od naših holandskih specijalista za mlečne krave nam pruža uvid u to kako postići navedeno.

Pređimo odmah na stvar: šta uzrokuje probleme sa buragom?

Ove problem mogu uzrokovati razne stvari. Mi, kao De Heus specijalisti, redovno se susrećemo sa kiselom indigestijom, acidozom buraga koja je uzrokovana relativno brzo varljivim (“brzim”) silažama. U praksi, čini se da su posebno prva i druga sečena silaža mnogo brže svarljive nego što se prvobitno mislilo. U teoriji, silaže se čine sporim, ali su u stvarnosti mnogo brže vare.

Šta farmer na mlečnoj farmi može povodom ovoga da učini?

Ovo možete osetiti, videti i namirisati u silaži. Obratite pažnju u slučaju silaža kod kojih je silirana biljka uvela, silaža je vlažna na dodir i miriše kiselije. Kada ovo detektujete, znaćete da morate da zamenite obrok. U slučaju da vam ovi znaci promaknu i takva slaža čini deo obroka za goveda, primetićete više tipičnih karakteristika među kravama muzarama. Videćete promene u stajnjaku, pozadina krava će često biti ,,prljava”, a usta mogu peniti. U uznapredovaloj fazi, krava će ležati sa ,,uvrnutim vratom” (glava na buragu). Pored toga, moguće je da tokom dužeg perioda proizvodnja mleka opadne, bez mogućnosti da se utvrdi stvarni uzrok. Na modernim farmama, redovno ćete viđati smanjenu aktivnost robota za izmuzavanje. Sve ove karakteristike mogu ukazivati na to da burag više nije zdrav. 

Naravno, videćete i promenu u proizvodnji mleka. Proizvodnja mleka je umerena, a sadržaj nije tako dobar. Posebno može biti niska koncentracija masti. Kada je burag nestabilan tokom dužeg perioda, plodnost može dodatno opasti i mogu se javiti problemi sa papcima.

Kako se ovo može ispraviti?

Kada opazite ove probleme, možete zatraziti pomoć od jednog od De Heusovih stručnjka za mlečne krave. Mi, zajedno sa farmerima, tražimo mogućnosti za učinimo obrok sporije svarljivim. Počinjemo proverom da li je moguće izvršiti korekcije upotrebom drugih hraniva dostupnih na farmi. Na primer, pomoću silaže koja je sporo svarljivaiva. Silaža ovog karaktera se može savršeno dobro kombinovati sa brzo svarljivom silažom. Ključ je u traženju sporije hrane sa adekvatnom strukturom.

Ukoliko korekcija pomoću drugih silaža nije moguća, pametno je početi sa istraživanjem dopunske hrane. Za ovu svrhu je dostupno nekoliko opcija. Na primer, možete odlučiti da primenite minimum 150 grama sode bikarbone po kravi po danu. Ovo možete učiniti direktno na hranilici, ali je bolje uključiti sodu bikarbonu u mešalicu za hranu.

Drugo rešenje je da se obrok koriguje mešanjem ljuske soje ili drugih proizvoda bogate strukture, poput sena i slame uljane repice. Važno je prebaciti se na peletiranu hranu sa visokim nivoom sirovih vIakana. De Heus nudi širok opseg peletirane hrane za krave muzare koji će vam pomoći da to postignete. Krave će izgledati bolje, postaće aktivnija i proizvodiće bolje đubrivo.

U bliskoj budućnosti će doći do prelaza na obrok ispaše. Kako ovo utiče na balans buraga?

To je dobro pitanje, jer ovo zaista može uticati na ravnotežu u buragu. Ukoliko farmer primenjuje ispašu, važno je obezbediti da krave koje počnu sa ispašom to čine sa optimalnim zdravljem buraga. Burag krave mora biti savršeno zdrav da bi se sveža trava, koja takođe može biti brzo svarljiva, propisno fermentisala. Pored toga, sastav sveže trave umnogome varira, na primer zbog vremenskih uslova, te je kravi teško da se prilagodi na ove promene. Ovo važi i za farmere na mlečnim farmama koji čuvaju krda u zatvorenom i hrane ih svežom travom na ogradi sa hranilicom.

Zbog toga je važno da se prelaz na svežu travu izvrši što je uravnoteženije moguće. Kada krave počnu sa ispašom, preporučuje se da se ovo radi u fazama. Tokom prve faze, pustite krave napolje isključivo popodne, na primer. Kada se burag propisno aklimatizuje, možete produžiti vreme ispaše. Tako burag ostaje stabilan, što omogućava kravi da se prilagodi ovim promenama. Ovo takođe minimizuje rizik od acidoze buraga.  

Koji drugi faktori utiču na balans buraga?

U principu, svaka situacija koja uključuje promenu za kravu predstavlja rizik po balans buraga. Stresne situacije posebno mogu uzrokovati acidozu buraga. Na primer, period oko teljenja. Krave koje su se nedavno otelile mogu imati manji unos hrane od željenog, što može dovesti do problema sa buragom. Takva krava često konzumira manje vlaknastog hraniva (shodno tome, manje hrane sa bogatom strukturom), jer se još uvek ne oseća sasvim dobro. Kravi možete pomoći tako što ćete stimulisati unos hrane i starati se da konzumira dovoljno sirovog vlakna. Period pre teljenja takođe može biti faktor koji ima uticaja na ovaj aspekt. Propisna priprema za period zasušenja obezbeđuje pružanje optimalne podrške kravi.

Imate li pitanja? Molimo vas da kontaktirate vašeg lokalnog stručnjaka za muzne krave ili upotrebite polje ,,stupite u kontakt sa nama” na ovoj stranici.