Više mleka od sopstvene silaže

06 april 2021
-
2 минута

Povećanje količine mleka na farmi krava je moguće bez uvećanja broja grla. Interesuje vas kako?

Da bi se postigli postavljeni ciljevi, pored obezbeđenih dobrih uslova na farmi, ishrana je ono čemu se posebno obraća pažnja. De Heus je razvio poseban metod za izračunavanje efikasnog obroka. U praksi to znači da se za svaku situaciju, farmeru predlaže obrok za njegova grla sa tačno određenim vrednostima energije i proteina, koji odgovara fazi laktacije mlečnih grla.

Povećanje količine mleka na farmi krava je moguće bez uvećanja broja grla.


„Ako se bavite proizvodnjom mleka, vaš cilj je što veća proizvodnja po grlu uz što manje troškove. Pri tome, nikada ne treba zanemariti zdravlje životinja, jer samo zdrave krave su produktivne.“

Postupak se sastoji u tome da se vrši ocena kvaliteta i nutritivnih vrednosti kabastih hraniva; ocena stanja grla, konzumacija, telesna kondicija, eventualna problematika ako je farmer ima i na osnovu toga se računa i preporučuje koncentrovani deo obroka.

Kako je koncentrovani deo samo 30-40% ukupnog obroka, kvalitet kabastih hraniva je od izuzetne važnosti. Praktično, koncentrovanim delom obroka se vrši korekcija proteinskih i energetskih vrednosti koje se već nalaze u kabastim hranivima i na taj način se dolazi do balansiranog obroka, koji pre svega obezbeđuje zdravlje životinja, a onda i produktivnost.

Kako su obroci ti koji donose prihode, njihova efikasnost na mlečnoj farmi je od ključnog značaja. Efikasnost obroka izražava se u kilogramima mleka sa korekcijom masti i proteina (FPCM), koje grla proizvode na osnovu kilograma apsorbovane suve materije.

Sa ekonomskog aspekta, za farmu krava je važno da proizvodnja po kilogramu suve materije bude što veća. Pod pretpostavkom jednakih troškova, to povećava novčani prihod farme. Ekonomske kalkulacije koje uključuju procenu strategije uzgoja jasno pokazuju da farmer ostvaruje više prihoda, jer bez rasta broja krava, farma postiže veći nivo proizvodnje.

Poboljšana upotreba kabastih hraniva

Prinos po hektaru, dobar kvalitet i ukus kabastih hraniva nekoliko su važnih temelja za postizanje veće efikasnosti Ishrane. (Dodatna) vrednost kvalitetnog kabastog hraniva u velikoj meri određuje efikasnost obroka na mlečnoj farmi.

Poboljšanje efikasnosti ishrane započinje ograničenjima gubitaka koji nastaju pri siliranju, skladištenju i izuzimanju, a  to su sledeći gubici:

  • Gubici na terenu: 0 - 15%
  • Gubitak sočnosti pri nabijanju: 0 - 8%
  • Gubici fermentacijom : 4 - 10%
  • Zagrevanje i plesnivost : 0 - 40%

Ograničavanjem ovih gubitaka što je više moguće, više hranljivih sastojaka po kilogramu suve materije, ostavlja se kravi za održavanje života i proizvodnju mleka. De Heus sa FeedEkspert -om, svojim programom za kalkulaciju obroka, omogućava uvid u efikasnost hranjenja za svaki izračunat obrok.

Vreme je za lucerkinu silažu

Sunčani dani pred nama idealni su za pripremu lucerkine silaže . Najveća hranljiva vrednost se ostvaruje u proleće. Dakle, prvi rez je veoma važan. Potrebna je energija da biste najbolje iskoristili protein iz sopstvene trave. Bakterijama u rumenu treba i protein i energija da bi formirali mikrobni protein koji se na kraju apsorbuje kao aminokiseline u crevima. Šećer u travi pruža ovu energiju. Pošto se šećer formira u travi pod uticajem sunca, savetujemo da počnete sa košnjom za koji dan.