Šta morate znati kod siliranja lucerke

25 april 2018
-
2 минута

Siliranje lucerke se obavlja na sličan način kao i siliranje cele biljke kukuruza, ali se masa kosi prethodni dan, pa tek onda konzervira nakon provenjavanja.

Košenje se obavlja u fazi porasta kada je biljka u 10-12. spratu listova, slika 1.1.  

Slika 1.1- biljka lucerke pred košenje sa visokim sadržajem svarljivih proteina

Tako pokošena biljka ima preko 22% sirovih proteina, i izuzetno veliku svarljivost. Pored toga obezbedjuje se minimum jedan otkos više u toku godine. Poređenja radi, u tabeli 2.2 može se videti sadržaj pojedinih nutritivnih materija u određenim fazama zrelosti biljke.

Tabela 2.2- sadržaj određenih nutritivnih materija u određeniim stadijumima porasta lucerke

Pokošena masa se može rasturati rasturačima i sakupljati istim nakon provenjavanja. Ovo je obično specifično za prvi otkos lucerke, jer je veoma masivan po pitanju količine pokošene mase. Temperature u toku dana i noći su veoma različite a noću je prisutna i povišena vlažnost vazduha, te je potrebno izvršiti rasturanje u smislu što bržeg provenjavanja. Kod uređaja za košenje koji na sebi imaju valjke za gnječenje mase, provenjavanje je dosta brže i efektivnije.

Provenuta masa mora se osušiti na 40% suve materije a zatim se vrši kombajniranje ili presovanje u rol-bale, pri čemu se u procesu kombajniranja ili rolovanja gubi još dodatnih 3-5% vlage te se stvara optimalna količina suve materije za siliranje mase.

Visina košenja lucerke bi trebala da bude od minimum 7 cm, a optimalno je oko 12cm. Poređenja radi, ista je situacija sa celulozom kao i kod cele biljke kukuruza. Zabluda je da se ovim načinom oštećuje lucerište. Lucerište se uglavnom oštećuje iz razloga tupih noževa na mašinama i neadekvatne brzine kretanja po parceli u toku oparacije. Time se biljka kida i povređuje umesto da se odseče. Proces regeneracije je veoma dugačak u tom slučaju, kao i velika mogućnost da će se biljka osušiti.

Skupljanje tzv „suncem“ ima za posledicu da se velika količina zemlje nabije u masu, kao i to da se dosta lista otrese sa biljke.

Siliranje se izvodi samohodnim ili vučenim ,traktorski- pogonjenim mašinama, dok se rolovanje obavlja na njivi rolo-presama. Roloprese sa kaiševima nikako nisu pogodne iz razloga što istresu veliki deo lista na njivi. Kombajnirana masa se odvozi sa njive na gazdinstvo, gde se vrši gaženje i pokrivanje, dok se rolovane bale odvoze takođe na gazdinstvo gde se vrši pakovanje u foliju. Pakovanje na njivi nije poželjno, kako bi se izbeglo bušenje folije strnjištem, i kako bi se izbeglo oštećenje i rastur  u toku transporta.

Dužina odsečka je slična kao i za kukuruznu silažu, gde treba obratiti pažnju da se suviše zelena masa seče malo duže a da se suvlja masa seče što kraće.  Proces gaženja i sabijanja kao i prepokrivanja je potpuno isti kao i za silažu kukuruza.

Proces izuzimanja bi trebao biti isti za svaku konzervisanu stočnu hranu, tako je i u slučaju lucerke.

De Heus Tim za ishranu preživara rado će vam pružiti savete u vezi pripreme silaže. Slobodno nas kontaktirajte!