Otkrivamo tajnu - uspešno spremanje silaže

25 april 2018
-
3 минута

Siliranje, kao jedan od najrasprostranjenijih vidova konzervisanja kabaste i koncentrovane stočne hrane, ima za cilj da obezbedi skladištenje ovih vrsta hraniva na duži vremenski period. Dobro pripremljena i konzervisana stočna hrana, u ovom stanju može opstati i nekoliko desetina godina, bez ikakve bojazni da će doći do drastične promene njenog kvaliteta i nutritivne vrednosti, što današnjem proizvođaču ostavlja veliki prostor prilikom kalkulisanja u spremanju hrane za stado koje poseduje.

Kao i za svaki vid proizvodnje, tako i za konzerviranje stočne hrane, moramo obratiti pažnju na nekoliko osnovnih stvari a to su pre svega:

  1. Potrebne količine konzervisane stočne hrane na osnovu veličine stada
  2. Potrebne površine na parcelama u odnosu na višegodišnje iskustvo u prinosu kultura koje ćemo gajiti
  3. Potrebne površine skladišnog prostora na gazdinstvu
  4. Potreban repromaterijal (stajnjak, veštačko đubrivo, seme, hemija, inokulanti, pokrivna folija)
  5. Odabir hibrida koje ćemo sejati na osnovu njihovih hemijsko-morfoloških karakteristika u nutritivnom smislu, kao i faktor uspevanja na podneblju na kojem je proizvodnja započeta
  6. Potrebna mehanizacija za izvođenje operacija
  7. Potrebna radna snaga za izvođenje operacija

Kada se uključe svi navedeni parametri u kalkulisanje proizvodnje, dobićemo objektivnu sliku koja će nam obezbediti uspešnu pripremu hrane za duži vremenski period, imaćemo jasniju sliku o njenom kvalitetu, količini kojom  ćemo raspolagati u ishrani grla u toku cele godine, i na kraju njenu kalkulativnu cenu, bez čega jedna savremena, ozbiljna  proizvodnja ne može imati smisla.

Kada smo iskalkulisali sve navedene parametre, i kada se približila faza pripreme tj. faza spremanja silaže, potrebno je da pristupimo ozbiljnom analiziranju stepena zrelosti biljke determinisanu sadržajem suve materije. U obzir se mora uzeti i faza zrelosti biljke i faza zrelosti klipa ukoliko se radi o siliranju cele biljke kukuruza, ili faza porasta biljke ukoliko se radi o lucerki, žitaricama ili kombinaciji više žitarica sa leptirnjačama.

Pored kukuruza, i lucerke a koji su najzastupljeniji na našem podneblju, savremena proizvodnja podrazumeva i siliranje ozimih ili jarih žitnih smeša. Na proizvođaču je da odluči da li će sejati žito u kombinaciji sa leptirnjačama ili mahunarkama, ili će se spremati samo žito. Često se odlučujemo za setvu ozimih, iz razloga što se sklanjaju sa njive krajem aprila i početkom maja, te su idealan predusev za setvu silažnih hibrida kukuruza,  kraćih FAO grupa zrenja. Time se obezbeđuje optimalan kvalitet kabaste stočne hrane, prosečan prinos po hektaru površine je višestruko veći, a iskorišćenost parcele je sveden na tehnološki maksimum.

Takođe, pored žitarica (pšenica, raž, ječam, tritikale, ovas....) u poslednjih nekoliko godina često se gaji u istu svrhu i kombinacija stočnog kelja i uljane repice tzv „Perko“. U tu svrhu izveli smo probno siliranje na jednom gazdinstvu čiji je vlasnik zadovoljni korisnik De Heus koncentrovanih hraniva, i očekujemo pozitivne rezultate, iako je siliranje perka veoma teško izvodljivo u praksi.

Naš tim za ishranu preživara, pored prezentacija koje održava u distributerskim kućama, raspoložen je da podeli sa vama sva umeća i dugogodišnje iskustvo koje ima  u planiranju i spremanju silaže.