Strukturna hrana, hrana za živinu koju do sada niste sreli!

22 april 2019
-
2 минута

Peletirana, brašnasta ili strukturna hrana? Ne postavlja se pitanje koji je oblik hrane najbolji! Tačno se zna šta, kada, kako i koliko je ptici potrebno!

Kada govorimo o gotovoj hrani za životinje i oblicima u kojim se pojavljuje na našem tržištu, nailazimo na pojmove: brašnasta hrana (u rasutom stanju) i peletirana hrana. Takođe, sreće se i tzv. „drobljena“ ili „lomljena“ peleta.

Za određene kategorije životinja u specifičnim periodima životne dobi i odgoja preporučuje se jedna od navedenih konzistencija, ali to je već neka druga tema.

Ono na šta smo hteli da skrenemo pažnju je pojam vezan za oblik hrane koja se koristi u ishrani živine, a koji se kod nas do sada nije sretao, strukturna hrana.

Strukturna hrana je u osnovi mešavina lomljenih zrna žitarica u koje su dodati ostali sastojci hrane (sačme, pogače, ostali proizvodi od biljaka, mikro elementi, vitamini, minerali i aminokiseline).

Osnovna razlika između brašnaste i strukturne hrane je u strukturi, odnosno veličini i distribuciji partikula:


Brašnasta hrana Strukturna hrana

Na prvi pogled, strukturna hrana izgleda kao drobljena peleta. Međutim, razlika je velika! I pored naizgled strukturnog izgleda, drobljena peleta je u osnovi  brašnasta hrana koja je naknadnim postupkom dovedena u navedeno stanje. Posle konzumacije drobljene pelete, ona se rastvara u voljci ili želucu ptice i dalje u sistemu za varenje se ponaša potpuno isto kao i brašnasta hrana.

Postoje nezvanično usvojena pravila kada je u pitanju forma hrane, prema kojima se za recimo, brojlere u ranijim fazama tova (starter, čak i grover u većini slučajeva), koristi drobljena peleta, dok se u završnoj fazi (finišer) koristi skoro uvek peletirana hrana.

Zatim, kod koka nosilja, praksa pokazuje da je brašnasta hrana najčešće u upotrebi. Međutim, svaki od oblika, odnosno forme hrane ima svoje prednosti i mane.

Na primer, mane brašnaste hrane u ishrani ptica su:

 • Manji unos hrane i rizik od niže proizvodnje;
 • Produženo vreme hranjenja;
 • Izostanak ili slabiji razvoj žlezdanog i mišićnog želuca. Posledice su: lošija proizvodnja kiseline, viši pH, slabiji baktericidni potencijal;
 • Više oštećenja u crevima (oštećenja na mukozi creva uz prisustvo narandžastog sadržaja);
 • Moguća pojava lezija u ustima i pojavu crnih naslaga na vrhu jezika usled naslaga prašine;
 • Slabija protočnost u silosu,

dok su prednosti strukturne hrane u ishrani ptica sledeće:

 • Veća konzumacija hrane;
 • Brža konzumacija hrane;
 • Stimuliše razvoj i dobro zdravlje žlezdanog i mišićnog želuca;
 • Manji rizik od lezija i diskoloracija u ustima;
 • Manje oštećenja mukoze creva;
 • Dobra protočnost u silosima;
 • Bolja proizvodnja i prirast

Ne postavlja se pitanje koji je oblik hrane najbolji! Tačno se zna šta, kada, kako i koliko je ptici potrebno!

Kriterijumi za odabir pre svega i uvek treba da zavise od vrste i uzrasta ptice i njenih nutritivnih potreba. Ako govorimo o formi, odnosno obliku hrane koji ćete izabrati, izdvajamo četiri ključne tačke prema kojima se moramo odrediti:

 • Da li ptice rado konzumiraju hranu („njam efekat“)

Prema ovom kriterijumu prednost se daje strukturnoj hrani

 • Troškovi

Brašnasta hrana je jeftinija od peletirane jer zahteva niži stepen obrade

 • Nered i gubici (rasipanje)

Kod drobljene pelete, neki od fino mlevenih sastojaka se raspadaju poput prašine. Ptice nemaju instinkt da jedu prašinu, što uzrokuje više otpada i nered.

 • Zdravlje ptice i performanse (npr. nosivost kod koka)

Ovaj kriterijum takođe daje prednost strukturnoj hrani, kao što je ranije navedeno.

Ipak, bilo koju hranu da koristite, budite sigurni da je kvalitet dobar i ujednačen, a proizvođač pouzdan. 
Ako imate bilo kakvih nedoumica, kontaktirajte nas!