Ljuska jaja donosi novac

16 april 2020
-
3 минута

Kao ambalaža za jaja, ljuska igra važnu ulogu u ostvarenju prihoda na farmi koka nosilja. Bitke sa problemima uvek vode gubicima. Sa De Heus programima ishrane možemo preduzeti pravovremene mere, poput stavljanja dodatnog kalcijuma u hranu. Savet naših stručnjaka je ovde važan: efekat kalcijuma je pozitivan samo ako se doza poveća u pravom trenutku.

Martin Arts je stručnjak za živinu i ima jasan stav o ishrani starijih kokošaka. "Ako želite optimalan kvalitet ljuske, morate na vreme da se prebacite na drugačiju ishranu", kaže on. „Iz prethodnih iskustava znamo da je potreban dodatni kalcijum u stočnoj hrani nakon otprilike 45 nedelja starosti koka. Metabolizam kalcijuma postaje manje efikasan kod starijih kokošaka. Pored toga, one polažu teža jaja, što povećava potrebu za kalcijumom. Na ovo se može odgovoriti odgovarajućim, prilagođenim konceptom ishrane koji De Heus može da ponudi."

Da li svim jatima treba dodati kalcijum?

Dobro je da se napravi prava procena na osnovu kvaliteta ljuske. Kalcijum je jeftina sirovina, ali može da ima negativne efekte. Na primer, bez korekcije, hrana je oslabljena, negativno utiče na varenje masti, sam unos hrane je inhibiran, i tako dalje. Drugim rečima, nemojte davati dodatni kalcijum ako ne morate. S druge strane, moramo intervenisati na vreme. Zakasnili smo ako ljuske postanu suviše tanke i već imamo probleme sa pucanjem pri procesu nošenja jaja.  Koka nosilja ima savršen pufer u kostima koji apsorbuje privremeni nedostatak kalcijuma u ​​hrani. Ako ovaj pufer koristimo duže vreme, kokama će ponestati zaliha. A onda se ljuska brzo pogoršava. A onda je veoma je teško da se starije koke vrate na vrhunski nivo.

Martin ima utvrđen postupak da proveri da li je potrebno unositi dodatni kalcijum. „Kada jato ima oko 40 nedelja, razgovaram sa farmerom da li je potrebno analizirati jačinu ljuske. Ako se oceni da je ljuska nedovoljnog kvaliteta, može se brzo i efikasno preduzeti odgovarajuće mere u okviru prilagođenog koncepta ishrane."

Zaradite novac

Martin objašnjava da farmer zarađuje ako se pravilno utvrdi jačina ljuske. Ne dodaje se kalcijum kada nije potreban jer bi to bilo na teret upotrebe stočne hrane. S druge strane, ako se ne unosi dodatni kalcijum kada jeste potreban, to znači ogromnu stavku u troškovima zbog nedovoljnog kvaliteta ljuske i velikih lomova. To znači da je praćenje i upravljanje kvalitetom ljuske važno za ostvarenje prihoda.

Da li ste vi razgovarali o ovoj temi sa svojim savetnikom o ishrani živine?