Strukturna hrana - "kokina perspektiva"

Dejan Spasić

Prodajni savetnik za direktne kupce

11 oktobar 2023
-
1 min

Strukturna hrana za koke nosilje je u osnovi mešavina lomljenih zrna žitarica u koje su dodati ostali sastojci hrane (sačme, pogače, ostali proizvodi od biljaka, mikro elementi, vitamini, minerali i aminokiseline).

De Heus potpune smeše za ishranu koka nosilja prave se u obliku strukturne hrane. Zašto se hrana radi u ovom obliku, pričali su De Heus nutricionisti.

A šta kažu koke?

Iz “kokine perspektive” puno je razloga koje daju prednost strukturnoj hrani u ishrani:

 •   koka voli da bira dok jede, strukturna hrana to dopušta
 •   ishrana koku drži u aktivnosti hranjenja što sprečava neželjena ponašanja (kljucanje perja, kanibalizam)
 •   lako je dodati “grit” neophodan za pravilno formiranje ljuske
 •   nema oštećenja termolabilnih komponenti u proizvodnji (vitamini i enzimi ostaju nepromenjeni jer se ne izlažu viokoj temperaturi koja se javlja kod peletiranja hrane)
 •   optimalan nivo neskrobnih polisaharida ( celuloza, pektin, lignin, hemiceluloza koji se teško vare ili vare isključivo uz prisustvo enzima, ali su neophodni za rast dobrih bakterija)

koke nosilje

Iz De Heus perspektive, strukturna hrana zahteva:

 •    sirovine vrhunskog kvaliteta
 •    optimalnu meljavu (upotreba valjaka “Roller mill”)
 •    stalnu kontrolu strukture u proizvodnji (kontrola na sitima)
 •    stabilnu homogenost hrane, bez varijacija

Mane drobljene pelete iz “kokine perspektive”

 •    teško je u smešu dodati “grit”, što za posledicu ima loš kvalitet ljuske
 •    loša peleta daje puno sitnog praha koji koka izbegava
 •    kraće vreme hranjenja omogućava neželjeno ponašanje (kljucanje perja, kanibalizam)
 •    pretvrda peleta odbija koku od konzumacije
 •    ovo je uvek skuplja hrana jer zahteva angažovanje više energije u proizvodnji

Interesantno

Prema istraživanju (TANAKA et al. 1983)

strukturna hrana

About the author

Dejan Spasić

Prodajni savetnik za direktne kupce