Kvalitet ljuske jajeta

16 april 2020
-
2 минута

Formiranje ljuske traje oko šesnaest sati. Ljuska jajeta se sastoji od 90 do 95 procenata kalcijum-karbonata. Ona je uvek porozna. Kiseonik, ugljen dioksid i voda mogu proći kroz ljusku kroz hiljade malih rupa. Ljuska teži oko 4,5 g, od čega je oko 38%  ili 1,8 g kalcijum, zavisno od težine jajeta.

Unos kalcijuma za formiranje ljuske jajeta dolazi iz hrane: kokoške mogu apsorbovati ovaj kalcijum direktno i to je najefikasniji način. U praksi možemo pretpostaviti da će oko 40 % kalcijuma u ​​hrani biti dostupno za kokošku. Na osnovu 1,8 g po jajetu i iskorišćenosti od 38 do 40 % hrane, potreban je unos od 4,4 g kalcijuma dnevno. Stočna kreda sadrži 38 do 40 procenata kalcijuma, tako da nam je potrebno najmanje 9,6 procenata krede u hrani za dobar kvalitet jaja. Kokoške takođe mogu da oslobađaju kalcijum iz kostiju. Na ovaj način se najveći deo kalcijuma dostavlja u jaje. Jetra kontroliše ovaj proces. Nosilja preko noći odlaže većinu kalcijuma. Ovaj proces takođe oslobađa fosfor, jer se kalcijum skladišti u kostima zajedno sa fosforom. Tako se fosfor u velikoj meri gubi kod koka. Taloženje fosfora je proces koji troši energiju i mora se nadoknaditi već sledećeg dana. Zbog toga se ishrana obogaćuje dodatnim fosforom, ali i vitaminom D3, neophodnim za ovaj postupak.

Udeo kalcijuma u ​​hrani

Sadržaj kalcijuma u ishrani namijenjen je podmirivanju potreba koka. Potreba se povećava kako koka stari. To je s jedne strane zato što se iz kostiju može otpustiti manje kalcijuma, a s druge, jer se težina jaja povećava. Otprilike oko 45. nedelje bi kokama trebalo uvesti dodatni kalcijum. Snabdevanje kalcijumom takođe zaslužuje pažnju u periodima manjeg unosa hrane. Kako koke ostarevaju, potreba za kalcijumom raste.

Bolesti (posebno IB)

Postoje bolesti koje direktno utiču na kvalitet ljuske jajeta. IB (infektivni bronhitis) dovodi do pojave tanke, diskolorisane ljuske ili jaja bez ljuske, hrapave površine i nepravilnih oblika jaja. To je, naravno, teško sprečiti ako kokoške dobiju infekciju. Pružanjem maksimalne podrške za koke, možemo osigurati da se ljuska brzo vrati u red. To se može postići obezbeđivanjem dodatnog unosa kalcijuma, fosfora i vitamina A / D3 preko hrane ili vode za piće.

Topli dani

Tokom toplih dana smanjuje se unos hrane, što rezultira manjim snabdevnjem kalcijumoma. Pored toga, koke nosilje se pokušavaju rashladiti tako što ubrzano dišu. To smanjuje količinu CO2 i količinu kalcijum karbonata u krvi. Kalcijum karbonat je glavna sirovina za ljusku jajeta. Ovaj efekat će se pojaviti posebno pri visokoj vlažnosti vazduha. Rezultat je manje dobra ljuska jajeta (više fleka, pucanja i oštećenja). Dodajte vitamin C na vreme putem vode za piće. Posle toplog perioda, možda bi bilo dobro obezbediti dodatni kalcijum kroz hranu ili vodu. Uzgred, dobra klima (posebno dovoljna provetrenost) je preduslov za vraćanje u normalu. Preuzmite sve odgovarajuće mere u konsultaciji sa svojim savetnikom za ishranu.