Najčešća pitanja u vezi smeša za tov pilića

06 maj 2021
-
2 минута

Mnogobrojna i raznovrsna pitanja dobijamo preko kontakt forme na našoj internet stranici. To je veoma dobro! Naš primarni cilj nije da samo prodamo hranu, već da Vam pomognemo da dođete do najboljih rešenja baveći se poslom na farmi, a Vaše zadovoljstvo saradnjom sa nama osigurava nam dugoročno partnerstvo. Veliki broj stručnih lica, sa ogromnim znanjem i iskustvom stoji iza imena De Heus. Nemojte se ustručavati, slobodno nas kontaktirajte. U ovom tekstu predstavljamo odgovore na najčešća pitanja koje ste nam uputili u vezi proizvoda za ishranu pilića u tovu.

Dve linije proizvoda za tov brojlera

Pitanje: Možete li da objasnite razliku između proizvoda TOP Broiler - 1 i Select Broiler - S  potpune smeše za tov pilića?  U prodavnici stočne hrane naišao sam na Select Broiler - S ali ne i na TOP Broiler - 1, pa me to malo zbunjuje. I još ako bi mogli nešto više o kvalitetima ovih proizvoda. 

Odgovor: De Heus proizvodi dve linije proizvoda za tov piladi. TOP program je namenjen velikim farmama a proizvodi Select Broiler - S (starter)i Select Broiler - G/F su namenjeni mini farmama i malim proizvođačima, tj. prodaju u apotekama i maloprodajnim objektima. Razlika između programa je u nutritivnom potencijalu i specijalnim dodacima. Za farme je neophodno da se proizvode “jače” smeše zbog velikog opterećenja piladi (mnogo ptica na malom prostoru). Kada se pilad gaje u manjem broju, pod manjim su “pritiskom” i mogu da postignu odlične rezultate i sa smešama sa nešto slabijim nutritivnim potencijalom, koje su naravno i nešto jeftinije. Zbog svega toga, smeše za prodaju u apotekama ne sadrže kokcidiostatike pa nije potrebno vršiti “čišćenje” pilića pre klanja. Oba De Heus programa ishrane piladi su bazirana isključivo na biljnim hranivima.

P - S, dopunska smeša za tov pilića

Pitanje: Planiram da hranim piliće sa Vasim koncentratom, pa me zanima receptura za mešanje prilikom primene Supera u pravljenju Grovera i Finisera. Da li je potrebno nekoliko dana pred klanje izbaciti Super i davati samo prekrupu?

Odgovor: Poštovani, osim mlečnih zamenica u smešama za prasad, De Heus uopšte ne koristi animalna hraniva u svojim smešama za živinu, preživare i svinje, pa tako ni u dopunskoj smeši za tovnu pilad.
Pored toga u toj dopunskoj smeši za pilad (P-S) nije dodat ni medicinski kokcidiostatik.

Zbog svega gore navedenog, možete bez ikakve bojazni koristiti hranu zamešanu sa dopunskom smešom P-S do kraja tova.
Neće biti nikakvih negativnih posledica, lošeg mirisa ili ostataka u mesu.

Naprotiv, prirast piladi, kvalitet i ukus mesa će biti značajno bolji!


Veliki broj stručnih lica, sa ogromnim znanjem i iskustvom stoji iza imena De Heus. Nemojte se ustručavati, slobodno nas kontaktirajte!


Koje je vaše pitanje?