Brojleri

PROTICON Broiler 40% ml

Dopunska smeša za tov pilića

Ova smeša se koristi kao dopuna osnovnim energetskim hranivima (žitaricama) za ishranu tovnih i priplodnih pilića.

Za više informacija pozovite prodajnog savetnika

Predlog recepture

Za spremanje potpunih smeša, mogu se koristiti sledeći odnosi:


Zajedno sa našim specijalistom za živinu

Naši specijalisti za živinu su proaktivni, preduzetničkog mentaliteta, uvek tragaju za poboljšanjima i većim povraćajima u vašem poslovanju. Ove osnovne vrednosti u kombinaciji sa našim pristupom na farmi i širokim asortimanom hrane za živinu, uslugama i našim praktičnim konceptima obezbeđuju vam prave savete, najbolji rezultat i najvišu stabilnost na vašoj farmi.

Radije biste želeli lični savet?

Ako imate specifično pitanje ili Vam je potrebno detaljnije uputstvo, obratite se našem specijalisti ishrane.