Brojleri

Select Broiler Grower/Finisher gr

Broiler Grower/Finišer (>22d-do kraja)

Ova smeša se koristi za ishranu tovne piladi u periodu tova od 22 dana starosti pa do kraja tova.

Smeša se daje po volji uz obezbeđenje dovoljno sveže i čiste vode za piće.

Pitajte svog prodajnog savetnikaa
  • Omogućuje dobro zdravlje i optimalan rast tovne piladi
  • Bez upotrebe medicinskih kokcidiostatika te se može koristiti do kraja tova

Zajedno sa našim specijalistom za živinu

Naši specijalisti za živinu su proaktivni, preduzetničkog mentaliteta, uvek tragaju za poboljšanjima i većim povraćajima u vašem poslovanju. Ove osnovne vrednosti u kombinaciji sa našim pristupom na farmi i širokim asortimanom hrane za živinu, uslugama i našim praktičnim konceptima obezbeđuju vam prave savete, najbolji rezultat i najvišu stabilnost na vašoj farmi.

Radije biste želeli lični savet?

Ako imate specifično pitanje ili Vam je potrebno detaljnije uputstvo, obratite se našem specijalisti ishrane.