Brojleri

Select Broiler Starter

Potpuna smeša za tov pilića od 1. do 21. dana

Ova smeša se koristi za ishranu tovne piladi u periodu tova od 1-21 dana starosti.

Smeša se daje po volji uz obezbeđenje dovoljno sveže i čiste vode za piće.

Pitajte prodajnog savetnika
  • Omogućuje dobro zdravlje tovne piladi
  • Optimalan rast i razvoj
  • Smeša ne sadrži kokcidiostatike

Zajedno sa našim specijalistom za živinu

Naši specijalisti za živinu su proaktivni, preduzetničkog mentaliteta, uvek tragaju za poboljšanjima i većim povraćajima u vašem poslovanju. Ove osnovne vrednosti u kombinaciji sa našim pristupom na farmi i širokim asortimanom hrane za živinu, uslugama i našim praktičnim konceptima obezbeđuju vam prave savete, najbolji rezultat i najvišu stabilnost na vašoj farmi.

Radije biste želeli lični savet?

Ako imate specifično pitanje ili Vam je potrebno detaljnije uputstvo, obratite se našem specijalisti ishrane.