Brojleri

TOP broiler A Grower 2 gr

TOP broiler A Grower 2 gr, Potpuna smeša za tov brojlera - grover 2

Ova smeša se koristi za ishranu brojlera u periodu tova od 23. do 31. dana. Potrebna količina ove smeše za ceo ciklus je 1,2 kg po piletu.

Smeša se daje po volji, uz obavezno obezbeđenje čiste i sveže vode za piće.

Kontaktirajte savetnika za ishranu brojlera Saznajte više o Top liniji hrane za brojlere
  • Pruža bolje zdravlje, kontrolisan porast i nizak utrošak hrane;
  • Strategija ishrane koja optimalno odgovara potrebama Vaših ptica.