Brojleri

Top broiler A Grower 1 cr

Potpuna smeša za tov brojlera - grover 1

Ova smeša se koristi za ishranu brojlera u periodu tova od 11. do 22. dana. Potrebna količina ove smeše za ceo ciklus je 1 kg po piletu.

Smeša se daje po volji, uz obavezno obezbeđenje čiste i sveže vode za piće.

Kontaktirajte savetnika za ishranu brojlera Više o TOP liniji hrane za brojlere