Brojleri

TOP broiler A Starter cr

Potpuna smeša za tov brojlera - starter

Ova smeša se koristi za ishranu brojlera u periodu tova od 1. do 10. dana. Potrebna količina ove smeše za ceo ciklus je 0,3 kg po piletu.

Smeša se daje po volji, uz obavezno obezbeđenje čiste i sveže vode za piće.

Kontaktirajte savetnika za ishranu brojlera Više o TOP broiler liniji hrane za brjlere