Zašto je kvalitetna hrana važna za zdravo varenje?

15 mart 2020
-
2 минута

Kako funkcioniše sistem organa za varenje kod svinja

Zašto je kvalitetna hrana važna za zdravo varenje?

1. Ukus

Svinje su pravi gurmani. Imaju oko 15000 receptora ukusa na jeziku, dok ljudi imaju približno 9000 receptora. Receptori za ukus imaju zaštitnu ulogu jer omogućavaju unos odgovarajuće hrane. Prasad su veoma osetljiva na ukuse i preferiraju slatko-kiseli ukus. Ispravni sastojci sa pravim izborom slatkih i kiselih komponenti obezbeđuju konstantno dobar ukus hrane.

2. Mlevenje

U ustima, hrana se meša sa pljuvačkom i enzimom amilazom, što potpomaže razgradnju skroba na manje delove. Žvakanjem se hrana melje i započinje proces varenja hrane. Peletirana hrana, mekane konzistencije, se brže rastvara i lakše se apsorbuje. To sve pomaže enzimima digestivnog trakta da brže odrade svoj posao, a samim tim se poboljšava proces varenja.

3. Varenje

U želucu, komadi hrane se usitnjavaju na još manje čestice da bi se u sledećoj fazi apsorbovale u tankim crevima. Mehanički, razbijanje čestica hrane se vrši pomoću mišićnih kontrakcija u želucu, ali i enzimi varenja takođe razlažu hranu na sitnije delove. Na primer, ćelije želuca stvaraju supstancu pepsinogen koja se posle pretvara u enzim pepsin koji razlaže proteine. Ispravna mešavina fino mlevenih i grubo mlevenih sastojaka omogućava lakše razlaganje hrane, što dovodi do lakšeg varenja.

4. Pufer

Kiselo okruženje u želucu služi kao zaštita protiv štetnih mikroorganizama. Dodatno na to, niža pH vrednost (veća kiselost) u želucu aktivira enzime varenja. Ovu funkciju stimuliše nizak puferski kapacitet i dodate kiseline u hrani. Puferski kapacitet ukazuje na sadržaj hrane koji ima netrališući efekat na nivo kiselosti. Na puferski kapacitet utiče izbor sirovina. Na primer, postoji velika razlika u puferskom kapacitetu kalcijuma iz različitih izvora.

5. Apsorbcija hrane

Tanka creva su u neprekidnom kretanju, sabijajući sadržaj creva u različitim smerovima u funkciji dalje razgradnje hrane. Hranjive materije se apsorbuju u krvotok preko crevnih resica i velikog broja krvnih sudova. Ukoliko je nivo energije suviše nizak, a to je često slučaj u periodu posle odbijanja prasadi, ćelije crevnih resica odumiru i prestaje apsorbcija hranjivih materija. Dobar unos hrane u prvim danima po odbijanju prasadi, ukusna i ispravno izbalansirana hrana poništava negativan efekat na crevnim resicama.

6. Zdrava creva

U debelom crevu završavaju čestice hrane koje nisu obrađene u tankom crevu. Na primer, to je slučaj sa svim komponentama koje nemaju pravu formu, ili se moraju razložiti uz pomoć bakterija ( kroz fermentaciju u debelom crevu ). Dodatno, apsorbuje se mnogo vode i soli. Obezbeđujući odgovarajući izvor celuloze, promoviše se rast potrebnih bakterija koje su odgovorne za fermentaciju.

7. Feces

Nesvareni delovi hrane završavaju u poslednjem delu digestivnog kanala, rektumu. Ako su se prethodni procesi u varenju bolje odradili, manje hranjivih materija će završiti u fecesu.