Kanibalizam, vekovni problem među svinjama

18 jun 2019
-
2

Kanibalizam, odnosno griža repova i ušiju, uglavnom pogađa zalučenu prasad i tovne svinje. To dovodi do značajnih ekonomskih gubitaka koji su povezani sa sprečavanjem napredovanja, većim troškovima lečenja, pa čak i smrtnim ishodima.

Kanibalizam, vekovni problem među svinjama

Uzroka kanibalizma je mnogo.
Iz tog razloga, bolest je teško otkloniti - nije poznato koji je uzrok glavni. Srećom, smanjenje faktora koji doprinose kanibalizmu pomaže u njegovom sprečavanju. Za kanibalizam mogu biti odgovorni:

Neprikladna mikroklima u svinjcu, odnosno promaja, visoka koncentracija štetnih gasova ili previsoka vlažnost. To je takođe stres povezan sa lošom ventilacijom i neadekvatnom temperaturom u prostoriji. Previsoka oscilacija temperature (dan / noć) je takođe štetna.

Ishrana - nepravilan odnos energije i proteina u smeši, nizak nivo soli u hrani, visok sadržaj mikotoksina u hrani, kao i nedostatak minerala. Prema nekim naučnim radovima, uzroci mogu biti i nedostaci natrijuma, bakra, cinka i magnezijuma.

Uslovi držanja životinja - gužva u oboru, prečesto mešanje životinja koje moraju ponovo uspostavljati hijerarhiju, previše životinja po hranidbenom mestu. Povećanje agresivnosti svinja često je rezultat borbe za mesto pored korita ili pristup vodi.

Jedan od uzroka može biti nedostatak soli.
Njegov nivo u smeši može uticati na učestalost griže repova. So se uvodi u mešavine kako bi se doveo u ravnotežu nivo natrijuma. Povećavanjem njegovog sadržaja u hrani može se smanjiti broj slučajeva ujeda i do 50%. Ako imamo posla sa kanibalizmom, možete povećati nivo soli na oko 10 dana.

Važno je zapamtiti da viši nivo soli povećava količinu potrošene vode.
Zbog toga životinjama treba omogućiti neograničen pristup vodi. U suprotnom, postići ćemo suprotno od predviđenog rezultata - životinje će početi da se bore za pristup vodi, biće stresa i slučajeva kanibalizma.