Saveti kako da se vaše svinje rashlade u toku leta

19 oktobar 2017
-
2 минута

Sa rastom temperatura u proleće i leto, pametno je obratiti pažnju na sprečavanje toplotnog udara. Ali koje mere treba da preduzmete?

Podešavanja

 • Proverite ventilacioni sistem i postavke napajanja generatora za vanredne situacije;
 • Uverite se da su svinje u dobrom stanju:
  Izbjegavajte da su svinje previše debele kako bi se sprečio smanjen unos hrane u prostoriji za prašenje, ali izbjegavajte i suviše mršave krmače koje nemaju rezervu kada zbog visokih temperatura unos hrane bude manji;
 • Preuzmite aktivan pristup prema insektima kako bi se sprečile infekcije;
 • Obezbedite mirno okruženje u svinjcu u najtoplijem delu dana;
 • Produžite vreme hranjenja: ranije ujutru i kasnije uveče;
 • Obezbedite najmanje šesnaest sati svetlosti u svinjcu i najviše osam sati tame za prevenciju jesenjeg pobačajnog sindroma.

Voda

 • Proverite dotok vode u pojilicama (suprasne krmače 8 l/min, prasilište 2.0 l/min, prasad 0.6 l/min);
 • Produžite vreme u kom se obezbeđuje voda za suprasne krmače i krmače dojare;
 • Dajte dodatnu vodu oko vremena prašenja (tri dana pre i tri dana nakon prašenja);
 • Smanjiti koncentarciju suve materije u tečnoj hrani.

Hrana

 • Proverite da li je zimski režim ishrane izbačen iz rasporeda;
 • Sprečite ostatke hrane u koritima kako bi se izbeglo truljenje;
 • Smanjite snabdevanje hranom tokom dana sa tropskom temperaturom, kako biste održali svinje halapljivim;
 • Dodajte vitamin C u vodu za piće tovljenicima.

Higijena

 • Preduzmite dodatne mere da sprečite fermentaciju hrane;
 • Dozvolite da se silosi potpuno isprazne; proverite ih i očistite pre ponovnog punjenja.

Klima

 • Očistite ventilator, kanale, filtere, otvore za izduvavanje i ventilacione otvore;
 • Povećajte otvore za ventilaciju;
 • Povećajte minimalnu temperaturu za 2°C;
 • Držite ulaz vazduha van osunčane strane;
 • Kada vremenska prognoza najavljuje vrlo toplo vreme, pustite da se u prasilištu temperatura polako unapred povećava kako bi omogućili da se svinje aklimatizuju.

Uticaj na svinje

Unos hrane u prasilištu smanjuje se za 2,8 kg dnevno kada temperatura poraste sa 20 na 29 stepeni Celzijusa. Svinje proizvode manje mleka, što dovodi do smanjenja težine na zalučenju. Štaviše, stanje krmača se pogoršava. Pokazuju manju želju za hranom i ima više neoplođenih krmača.

Grafikon 1: Uticaj temperature prostora na proizvodnju mleka

Tovljenici

Na veoma visokim temperaturama prasad za tov uzimaju manje hrane, što njihov rast čini sporijim. Prasad nadoknađuju ovo dodatnim unosom hrane u kasnijoj fazi, zbog čega stvaraju više leđne slanine, pa udeo mesa na kraju bude manji. Zato proaktivno preduzimanje mera koje će umanjiti negativne efekte toplote tokom leta sigurno vredi truda. 

Želimo Vam divno leto...

Besplatno preuzmite De Heus aplikaciju