Toplo vreme usporava unos hrane kod svinja

24 maj 2021
-
2

Unos hrane kod krmača i tovljenika smanjuje se na visokim temperaturama. Kod krmača ovo utiče na proizvodnju mleka i težinu prasadi kod zalučenja. Smanjena kondicija i veća vrućina, prouzrokuju manja legla. Rast će se usporiti i kod tovnih svinja. Da bi to nadoknadile, svinje će kasnije više jesti, što će rezultirati stvaranjem više slanine. Neki pokazatelji i informacije su opisane u ovom članku.

Visoke temperature negativno utiču na svinje. Ovo nazivamo letnjim padom, pa je posledice potrebno ublažiti što je više moguće.

Zbog visokih temperatura krmače u prasilištu jedu mnogo manje hrane. Ispitivanje je pokazalo da krmače u laktaciji troše 2,8 kg manje hrane dnevno kada temperatura poraste sa 20 na 29 stepeni. Grafikon 1 prikazuje efekat ovog manjeg unosa hrane zbog visoke temperature. Pošto krmače jedu manje, proizvodnja mleka i težina prasadi na zalučenju se smanjuju. Prasad jedu malo više mlečne zamenice, ali to ne nadoknađuje manjak proizvedenog mleka. Zbog manjeg unosa hrane, krmače takođe gube više kondicije tokom laktacije i teže podnose toplotu. To znači da će pri sledećem ciklusu krmače manje ulaziti u estrus a legla će biti manja. Štaviše, postoji šansa da će prasad biti manje vitalna u sledećem leglu.

  Grafikon 1: Visoka temperatura dovodi do manje težine na zalučenju

Tov svinja

Visoke temperature takođe imaju negativne posledice za tov svinja. Na vrlo visokim temperaturama vidite da uzimaju mnogo manje hrane. Grafikon 2 prikazuje unos hrane za tovljenike u završnoj fazi. Ovde imamo topao period između 70. i 95. dana. Kao što vidite, toplo vreme značajno smanjuje unos hrane. Rezultat manjeg unosa hrane je da je i prirast svinja manji. Ako se tovljenici hrane neograničeno, postoji rizik da će naknadno to nadoknaditi i pojesti mnogo više; u tom slučaju stvoriće se srazmerno više slanine.

Grafikon 2: Unos hrane kod tova svinja

Mere

De Heus ima listu kritičnih tačaka na koje treba obratiti pažnju kako bi se što više sprečili negativni efekti vrućine. Pitajte svog savetnika za ishranu svinja za listu kritičnih tačaka, kako biste preduzeli sve potrebne mere pre dolaska visokih temperatura.

Ili preuzmite De Heus aplikaciju