Zalučenje prasadi bez problema

19 oktobar 2017
-
3 минута

Zalučenje prasadi podrazumeva promenu u životnoj sredini i ishrani, a rezultira smanjenom funkcijom creva. Ovaj članak opisuje potencijalne negativne implikacije i šta se sa njima može učiniti putem ishrane.

Funkcija creva je varenje i apsorpcija hranljivih materija, a imaju i ulogu barijere protiv patogena. Unos energije i hrane kod prasadi nakon zalučenja je znatno niži od unosa tokom laktacije. To ima velike posledice po crevne resice. Zbog niskog unosa hrane tokom prvih nekoliko dana nakon zalučenja, manja količina nutrijenata ulazi u krvotok. Zbog toga se veličina crevnih resica znatno smanjuje. Ishrana ima glavnu ulogu u tom pogledu. Grafikon 1 pokazuje da se veličina crevnih resica skoro i ne smanjuje onda kada postoji visok unos zamene za mleko tokom prva tri dana nakon zalučenja, dok se veličina crevnih resica skoro zantno smanjuje kada je unos hrane za zalučenu prasad nizak. 

Grafikon 1 Efekat unosa hrane na veličinu crevnih resica u tankom crevu posle zalučenja

Zbog atrofije crevnih resica, manje je crevnih ćelija koje mogu da apsorbuju hranljive materije i vodu. Apsorpcija hranljivih materija se smanjuje, što dovodi do veće količine nesvarenih hranjivih materija u debelom crevu. Od ovih nutrijenata najveću korist imaju patogene bakterije, čime se stvara rizik od značajno povećanih zdravstvenih problema tokom čitavog perioda rasta. Druga istraživanja ukazuju na to da nizak unos hrane tokom prvih dana nakon zalučenja uzrokuje povećan crevni sekret. To je zato što se stvara više otvora između ćelija creva tokom prvih nekoliko dana nakon zalučenja. Kao rezultat, neželjeni broj patogena prodire u krvotok. Pored niskog unosa hrane tokom prvih dana nakon zalučenja, curenje iz creva može se takođe desiti zbog stresa i infekcija.

Varijacije u unosu hrane nakon zalučenja

U praksi, ne uzimaju sva prasad u leglu istu količinu hrane. U prosečnom leglu, 10 do 20 procenata prasadi se uopšte ne hrani ili se jedva hrani tokom prva dva do tri dana nakon zalučenja. Ova prasad su veoma izložena oštećenju crevnih ćelija, a time i velikom riziku od nastanka problema sa crevima u kasnijoj fazi rasta.

Izuzetno je važno da svako prase uzima hranu u prvim danima nakon zalučenja

Optimalna strategija hranjenja nakon zalučenja

Kada se prasad rano zaluče, između treće i četvrte nedelje, ona će uzimati nedovoljnu količinu hrane. Kao rezultat toga, u vreme zalučenja, prasad još uvek nisu dovoljno naviknuta na uzimanje suve hrane i doživljavaju veliki pad unosa hrane nakon zalučenja. Da bi se održalo optimalno zdravlje crevnih ćelija, ovoj prasadi bi tokom prva tri dana nakon zalučenja trebalo obezbediti veoma visoko svarljiv i energetski bogat predstarter, fokusiran na unos energije. Najkasnije tri dana nakon zalučenja prasad treba prebaciti na standardnu hranu za zalučenje. Sastav ove hrane za zalučenje osigurava da se bilo koja oštećenja creva, koji bi potencijalno mogla da nastanu, zaleče što je pre moguće i da se postepeno pređe na sledeću fazu hranjenja.  
 
 

Grafikon 2 Efekat hranjenja De Heus Premium predstarterom na unos energije u prva tri dana nakon zalučenja

Suva hrana, kao što je "De Heus" premium predstarter, optimalno stimuliše svu prasad da unosi hranu. Ova vrlo visoko svarljiva energetski bogata hrana obezbeđuje znatno veći unos energije za svu prasad, a samim tim i održavanje zdravlja creva i zdravu i vitalnu prasad (vidi Grafikon 2).