Strukturna hrana

za koke nosilje

Osetite korist koju pruža De Heus strukturna hrana za koke nosilje

De Heus asortiman hrane za koke nosilje namenjen je ostvarivanju genetskog potencijala koka i vaših očekivanja u proizvodnji. Sektor gajenja koka nosilja se menja. Poboljšanja u genetici omogućile su kokama da održe visoku proizvodnju duži vremenski period. De Heus strukturna hrana za koke nosilje ima za cilj postizanje genetskog potencijala. Uz optimalan menadžment na farmi, ishrana prema potrebama koka je od najveće važnosti za postizanje zadate proizvodnje. To je specijalnost De Heus-a.

  • Ishrana prema potrebama koka
  • Dobar start tokom odgoja je baza za ostvarenje dobrih rezultata kasnije u životu
  • Korišćenjem našeg koncepta ishrane za pronošenje postiže se blag prelaz iz odgoja u proizvodnju
  • Hrana treba da odgovara potrebama koka,tako da se tokom perioda odgoja i nosivosti koristi različita STRUKTURNA HRANA prilagođena tim potrebama

Potpuna paleta proizvoda za svaki stadijum

Period odgoja: Sve počinje u periodu odgoja. Mi prepoznajemo važnost dobrog starta tokom prvih 18 nedelja, zato što je on osnova za vrhunske performanse kasnije u periodu nosivosti.

Tranzicioni period između odgoja i nosivosti:  Period tranzicije između odgoja i nosivosti je kritičan za zdravlje i unos hrane. Koka završava razvoj sa 28 nedelja starosti. Konzumacija treba da se prilagodi visokoj proizvodnji za nekoliko nedelja a pored toga i struktura hrane se menja. Postepena promena hrane je važna, da bi obezbedila dobar kvalitet mladih koka. Za Vas, kao farmera, ovo daje kapital za period koji sledi.

Period nosivosti: Tokom perioda nosivosti, nutritivne potrebe 30 nedelja stare koke se razlikuju od one koja ima 60 nedelja. Početna tačka za određivanje nutritivnih potreba koka nosilja je nivo proizvodnje. U špicu proizvodnje, potrebe koka se razlikuju od onih na kraju, kada je težina jaja veća a ljuska slabija.

  • Zdravija creva
  • Bolja konzumacija
  • Bolja iskoristivost hrane
  • Veća nosivost

Upotreba strukturne hrane

Konsultujte našeg specijalistu kako da uspešno koristite liniju proizvoda, Imajte u vidu da izbor strategije ishrane može da se razlikuje za letnji i zimski period.

Kontaktirajte naše savetnike