Koze

Top Goat&Sheep milk gr

Potpuna smeša za koze i ovce u laktaciji u laktaciji

Smeša se koristi za ishranu koza i ovaca u laktaciji. Daje se u obrocima od 400 do 2500 grama dnevno po kozi (ili ovci), u zavisnosti od perioda, uz obavezni dodatak kabaste hrane (kvalitetnog livadskog sena, na primer).

Pozovite prodajnog savetnika
  • Zadovoljava nutritivne potrbe koza i ovaca u laktaciji
  • Omogućava veću proizvodnju mleka

Zajedno sa našim specijalistom za preživare

Naši specijalisti za preživare su proaktivni, imaju preduzetnički mentalitet i uvek traže način za poboljšanja i veći povraćaj uloženog za vašu farmu. Ove osnovne vrednosti u kombinaciji sa našim pristupom na farmi i širokim asortimanom hrane za životinje, uslugama i našim praktičnim konceptima obezbeđuju vam prave savete, najbolji rezultat i najviši balans na vašoj farmi.