Živina

Podrška u sektoru živinarstva

za doprinos zdravim životinjama i boljim performansama

De Heus -ovi saveti i usluge nude rešenja u oblasti ishrane životinja - potpune smeše, koncentrate i premikse. Mi stvaramo koncepte ishrane koji osiguravaju maksimalnu produktivnost i zdrav razvoj životinja. Pomažemo farmerima da povećaju proizvodnju u optimalnim uslovima i da razviju svoje poslovanje.

Nudimo:

  • Monitoring vaše farme

  • Praćenje rezultata

  • Preporuke u vezi zdravstvenog statusa ptica

  • Savetovanje o ventilaciji na farmi

  • Alate za upravljanje hranom

  • Alate za upravljanje vodom, uključujući i mehaničko čišćenje linija za pojenje

Zainteresovani ste

za neku od usluga koju nudimo?

Pozovite naše savetnike

Zajedno sa našim specijalistom za živinu

Naši specijalisti za živinu su proaktivni, preduzetničkog mentaliteta, uvek tragaju za poboljšanjima i većim povraćajima u vašem poslovanju. Ove osnovne vrednosti u kombinaciji sa našim pristupom na farmi i širokim asortimanom hrane za živinu, uslugama i našim praktičnim konceptima obezbeđuju vam prave savete, najbolji rezultat i najvišu stabilnost na vašoj farmi.

Budimo u kontaktu