Živina

Podrška u sektoru živinarstva

za doprinos zdravim životinjama i boljim performansama

De Heus -ovi saveti i usluge nude rešenja u oblasti ishrane životinja - potpune smeše, koncentrate i premikse. Mi stvaramo koncepte ishrane koji osiguravaju maksimalnu produktivnost i zdrav razvoj životinja. Pomažemo farmerima da povećaju proizvodnju u optimalnim uslovima i da razviju svoje poslovanje.

Nudimo:

Pozovite naše savetnike
  • Monitoring vaše farme
  • Praćenje rezultata
  • Preporuke u vezi zdravstvenog statusa ptica
  • Savetovanje o ventilaciji na farmi
  • Alate za upravljanje hranom
  • Alate za upravljanje vodom, uključujući i mehaničko čišćenje linija za pojenje

Zajedno sa našim specijalistom za živinu

Naši specijalisti za živinu su proaktivni, preduzetničkog mentaliteta, uvek tragaju za poboljšanjima i većim povraćajima u vašem poslovanju. Ove osnovne vrednosti u kombinaciji sa našim pristupom na farmi i širokim asortimanom hrane za živinu, uslugama i našim praktičnim konceptima obezbeđuju vam prave savete, najbolji rezultat i najvišu stabilnost na vašoj farmi.