Mlečne krave

Professional super

Potpuna smeša za krave muzare preko 30 l mleka na dan, sa 17% proteina

Proizvod sa visokim sadržajem lako dostupne energije, minerala i vitamina.

Pozovite prodajnog savetnika
  • Idealan u kombinaciji sa super-koncentratom Dairy Super - A 36% pri čemu se ostvaruju izuzetne performanse u proizvodnji.
  • Bogat bajpas energijom i proteinima

Zajedno sa našim specijalistom za preživare

Naši specijalisti za preživare su proaktivni, imaju preduzetnički mentalitet i uvek traže način za poboljšanja i veći povraćaj uloženog za vašu farmu. Ove osnovne vrednosti u kombinaciji sa našim pristupom na farmi i širokim asortimanom hrane za životinje, uslugama i našim praktičnim konceptima obezbeđuju vam prave savete, najbolji rezultat i najviši balans na vašoj farmi.